Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grånmyran

Ta på dig gummistöv­larna när du ska till naturreservatet Grån­myran. Det klafsar ordentligt runt stövlar­na här, men artrikedo­men är fascinerande. Du kan till exempel se hela mattor av gull­pudra, och sälgar med en stamomkrets på upp till tre meter!

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det är vått men rikt på naturvärd­en

Här kan du verkligen tala om myllrande våtmarker. Marken är bördig och rik på kalk. Det finns därför många arter som trivs på Grånmyran. En del av djuren och växterna är riktigt sällsynta.

Om du vill kunna vandra på fast mark har du däremot kommit fel. Nästan hela områ­det är täckt av våtmarker och sumpig kalkbarrskog. Våtmark­erna är mest rikkärr, det vill säga ordentligt våta och inne­håller mycket kalk.

Ett rikkärr är en myr som är rik på mineraler. Det finns källor som är så rika på kalkmineraler att du kan se kalktuff. Kalktuff är en gulaktig avlagring av kalk. Du hittar källorna längs den södra och västra gränsen.

I den sumpiga delen av reser­vatet finns ett område som nästan är som urskog. Skogen där är orörd, helt utan stubbar eller andra spår av mänsklig aktivitet. Där finns gamla grova granar och sälgar. En del sälgar är så grova att ni behöver vara två för att kunna krama stam­men och nå runt.

Träffa grynsnäckor och sällsynta myr­bräckor

I de rikkärren bor små invånare som är spännande för dig som är intresserad av zoologi. Här lever den lilla kalkkärrsgryn­snäckan och den otandade grynsnäckan sina liv.

Floran är mer än rik. Bland Grånmyrans stoltheter kan vi nämna guckusko och en mängd andra orkidéer, till exempel brudsporre. Här finns också den sällsynta örten myrbräcka. Myrbräckans liv hotas av människors önskan att gräva diken för att få bort vatten.

På Grånmyran växer fjälltrav och tuvstarr sida vid sida. Det brukar de inte göra. Fjälltrav hittar du så gott som bara i fjällvärlden annars, och tuv­starren är ganska sällsynt i Jämtland.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Grån­myran. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evert­ebrater, till exemp­el skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienter­ingskontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss