Blåsjöfjäll

Välkommen till det vackra orörda natur­reservatet Blåsjöfjäll inte långt från norska gränsen. Toppar på 1000 meter gör att reservatet kallas fjäll­reservat. Men här finns också vackra dalar med skog. Djupt därnere rinner Vallån och Ler­dalsälven.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I norra delen av reservatet finns Brakkfjället, faktiskt med norsk stavning. Det är den högsta fjälltoppen, drygt 1 000 meter över havet. Längs norska gränsen åt sydväst finns två lite lägre fjäll, Jormlifjället och Raudek­fjället.

Här i Blåsjöfjäll kan du följa variationen av växtlighet från den täta skogen och ängarna i dalbottnen upp på kalfjället.

Små blommor på kalfjällets stora hedar

Du kan hitta fjällsippor och andra blo­m­mor på de speciella fjällhedarna som kallas dryashedar, efter det latinska namnet på fjäll­sippa. Du hittar flera sådana hedar uppe på Raudekfjället och Jormlifjället.

Blommorna som kräver mycket näring klarar av det bistra kli­matet uppe på kalfjället. Det är grundvattnet som sipprar fram och rinner över marken på många ställen som är en viktig förutsättning för att blommor­na ska överleva.

Kalk ger näring

Men det är inte bara vatten som behövs. Det krävs näring för att blommorna ska klara sig och trivas. Bergarten här uppe innehåller mycket kalk och ger förutsättningar för det. Efter­som det finns tillräckligt med näring kan vi faktiskt njuta av blommor också uppe på det karga kalfjället.

Har du tur kan du också se de tjusiga orkidéerna vityxne och brudsporre, eller örterna pur­purbräcka och gullbräcka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Blåsjö­fjäll. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräkn­ade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 36 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss