Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ansättån

Här får du uppleva fjällnära urskogsartad natur med grova granar och näringsrika myrar.

Bild på forsande å

En av flera bäckar som tar vackra vägar genom landskapet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fjället Ansätten består av bergarter som ger näringsrika flöden av markvatten och bäckar. Det här ger förutsättningar för en mångfald av växter att trivas bra. Granarna växer snabbt och blir stora, du kan träffa på en del med imponerande diametrar på 80 centimeter.

Fjällskog

Granskogen i området är gammal, många granar är 150-200 år gamla. Men det finns träd i alla åldrar. Skogen har i stort fått sköta sig själv och mängden döda träd, stående eller liggande, varierar med hur näringsrik marken är. Ju näringsrikare mark desto fortare växer granen, som blir känsligare för röta och ger då upphov till fler döda träd.

Ju längre söderut och västerut du kommer i naturreservatet så går granskogen allt mer över till fjällbjörksdominerade skogsbälten och fjällhedar.

En ovanlig notering från inventeringar gjorda i området är att tall och asp verkar saknas helt. Med brasklappen att det över fem kvadratkilometer stora området inte inventerats fullständigt.

Skogsbete

Runt byn Ansätten, som ligger ett par kilometer ifrån området, bedrevs skogsbete. De betande djuren vallades runt i fjällets omgivande skogar, ofta gick de ner i området längs Ansättån där växtligheten var rikligare.

Värdefull natur

Naturreservatets olika naturmiljöer är så värdefulla att området ingår i ett europeiskt nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Ansättån. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 5,2 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss