Arådalen

Naturreservatet Arådalen ligger söder om Oviksfjällen. I norr reser sig fjälltopparna Hundshögen, Hästryggen och Lillfjället. Här kan du uppleva vacker fjällnatur, samiska lämningar och livet på en gammal, men levande fäbodvall mitt i reservatet.

Bild på fäbodvägg med blommande riddarsporrar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kulturväxter finns ofta kvar där mänsklig aktivitet har varit. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Betande djur och en lång tradition av att driva fäbodvallar har präglat området. Bönderna kring Myssjö och Oviken har sedan länge använt Arådalen som utmark. På sommaren fick boskapsdjuren flytta dit för att spara på gårdens resurser. Samtidigt gjorde de nytta i skogen och på myrmarken genom att beta och hålla landskapet öppet. På samma sätt gör betesdjuren ännu idag att många insekter och växter trivs, till exempel den blå tätörten.

Renskötsel och samisk kultur

I Arådalen har det funnits rennäring sedan lång tid tillbaka. Det finns många spår efter samer som levt i området, bland annat den gamla boplatsen Kojåsen. På en backe mellan Mustvallen och Storsundet kan du fortfarande se eldstäderna som en gång låg inne i kåtorna. Även idag har markerna i Arådalen mycket stor betydelse för renarna och deras skötare.

I pilgrimers spår

Den gamla pilgrimsleden Jämt-Norgevägen går genom reservatet, söder om Valskaftet. I flera hundra år har handlare, militärer, pilgrimer och bönder gått på den här fjällvägen till Norge.

Är du intresserad av historia, djur eller mathantverk? Gör en avstickare från vandringen på Jämt-Norgevägen och besök Östra Arådalen – en levande fäbod mitt i naturreservatet.Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Arådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 110 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss