Sonfjället

Sonfjället reser sig i ensamt majestät över det omgivande landskapet. Nästan var du än befinner dig i Härjedalen så avtecknar sig den karaktäristiska silhuetten mot horisonten.

Bild som visar tre toppar av Sonfjället

De likadant skurna topparna i södra delen av nationalparken. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Härjedalens hjärta

Sonfjällets nationalpark är ett formskönt fjällområde mitt i Härjedalen. En liten del av Sonfjällsmassivet avsattes redan år 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Senare utvidgades nationalparken så att hela fjället med omgivande skogslandskap skyddades.

Björnen är områdets karaktärsart, men det skygga djuret visar sig sällan. Man ser istället dess närvaro genom spillning, spår och urätna myrstackar. I området finns även lämmel, ren och älg, och ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare och ripor. Med lite tur kan man även se fjällvråk, kungsörn och lodjur.

Naturskådespel

I Sonfjällsområdet utspelades en av slutscenerna i ett dramatiskt naturskådespel när landet växte fram ur inlandsisen. När isen smälte undan och hela ismassan sjönk ihop kunde de högsta fjällen i väster titta upp ovanför istäcket.

Växtligheten tog fart, de första hjortdjuren gjorde sitt intåg och i hälarna på de eftertraktade bytesdjuren följde människan. Det kan ha funnits människor här i mer än 8 000 år!

Fäbodkultur och friluftsliv

I nationalparksområdet finns unika möjligheter till spännande upplevelser. Nyvallen är en levande fäbod som varit i drift ända sedan början av 1700-talet och som är väl värd ett besök.

Både Nyvallen och Nysätern utgör små naturreservat som ligger inom nationalparksområdet. Nyvallen, Nysätern och Dalsvallen är fina utgångspunkter för turer och erbjuder även stuguthyrning.

Föreskrifter

Välkommen till Sonfjällets nationalpark. Tänk på att det i området inte är tillåtet att:

 • bortföra mineral eller annat geologiskt material
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Det är däremot tillåtet att ta lösa torra grenar och kvistar från marken för att elda.
 • plocka eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är dock tillåtet.
 • inplantera växt- eller djurart
 • samla in eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
 • jaga eller fiska. Man får dock fiska i Styggtjärn och i Valmen med gällande fiskekort och enligt de begränsningar som Hedvikens fiskevårdsområde bestämt.
 • använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • landa med luftfarkost
 • flyga närmare marken än 1500 meter
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, affisch eller dylikt
 • ordna orienteringskontroller eller markerade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd är det inom nationalparken förbjudet att
  – utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön
  – genomföra organiserade turer eller andra organiserade akiviteter fler än tre gånger per år, med fler än 35 deltagare utanför anvisade stigar, anläggingar och platser, eller som innebär övernattning mer än en natt i följd på samma plats
  – genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon annan form av verksamhet i området, se aktuellt nationalparksbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Föreskrifter om Sonfjällets nationalpark hittar du på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1909, utökning 1989

Storlek: 104 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Nationalpark och Natura 2000-område