Hällberget

I det här reservatet är marken näringsrik och naturen frodig. Här finns massor med blommor och stora fält med ormbunkar. I Hällberget växer dess­utom den gigantiska Storgranen.

Bild på storgranens nedre del

Storgranen mäter 3,5 meter i omkrets. Foto: länsstyrelsen Jämtlands län

Bland branter och bäckraviner reser sig kraftiga, lavklädda granar. Många av dom är riktigt gamla. På sommaren växer här jättemycket blommor.

Bördiga branter

Skogen på Hällberget visar prov på en fantastisk växtkraft. Här växer orm­bunkar i stora mängder. Den smått buskiga blomman midsommarblomster ger färg åt skogen i början på sommaren.

På vissa ställen reser sig blommorna tolta och nordisk stormhatt, väldigt höga. De bildar blåa fält och går du där kommer du att vara helt omgiven av blommor.

Bra klimat och mycket näring

Bland sluttningarnas mossiga stubbar rinner bäckar. I reservatet finns smala, djupa klyftor –raviner. I ravinerna är både klimat och tillgången på näring särskilt bra. Det gör att blommor, lavar och träd trivs och växer i stora mängder.

I skogen trivs ovanliga fåglar som lavskrika och tretåig hackspett.

Grova granar

Skogen på Hällberget är storvuxen och mycket ståtlig. De äldsta granarna är cirka 200 år gamla. Många av de imponerande träden är täckta av en gulvit dropplav som gör dem extra ståtliga.

Mitt i reservatet står en berömd gran. Av folk som i området kallas den rätt och slätt för Storgranen. Det magnifika trädet har yviga hänglavssmyckade grenar och ett midjemått på cirka 3,5 meter.

Prostbölestigen

Genom reservatet, i sydvästlig riktning, ringlar sig Prost­bölestigen. Stigen går från Offerdals kyrka, förbi gården Prostböle till Vången i Alsen.

Stigen är kanske en av de äldsta lederna i Offerdal. Fortfarande är det många som går här. Om de gamla historierna stämmer, färdades ärkebiskop Olof denna väg vid sitt besök i Offerdal vintern 1319.

Föreskrifter

Välkommen till Hällberget. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • klättra i bergbrant under perioden 1 april till 31 juli varje år
  • framföra motordrivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 2 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat