­Hede Kyrkoherdeboställe

(Hede urskog)

Välkommen till ett av de allra finaste natur­reservaten med riktigt gammal skog i Sverige! Hede kyrkoherde­boställe är verkligen urskogens kronjuvel. Tallarna är urgamla, granarna skyhöga i skogen. Det finns nästan inte ett enda spår av att människan påverkat skogen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gå på stigen och låt dig för­trollas av en riktig urskog. I flera hundra år har den fått leva sitt eget liv.

Nästan inga spår efter att människor har fällt träd eller förändringar som har med människor att göra finns här. Det är helt unikt för denna del av landet.

Åldringar imponerar

Du kan känna dig ganska liten och obetydlig här i sällskap med de stora tallarna som är över 500 år. Många har en diameter på hela 80 centimeter. Också den höga granskogen är gammal. Från de höga träden växer stora stycken av hänglav.

Överlevnadsexperter

På en del av träden kan du se att stammen är skadad. Det beror på värme från en skogsbrand. Barken faller av och veden kommer fram. Om trädet överlever branden börjar såret på trädet att växa igen. Tallar har extra tjock bark och klarar därför skogsbränder bättre än granar och lövträd.

Orörd skog - lycklig slump

Redan år 1909 bevarades urskogen. Det var församling­arna som hör till Hede pastorat som såg till det. Trettio år senare blev området ett natur­reservat.

Men att skogen här i reservatet har fått stå orörd är faktiskt bara en lycklig tillfällighet. På flera av de gamla tallarnas stammar kan du se stämplar. Det är så kallade kronojägar­stämplar som visar att skogen en gång var tänkt för avverkning.

Ovanliga arter har överlevt

Skogsbruket har gått hårt fram i skogarna här i Härjedalen. De är uppdelade i små bitar. Det har gjort att många av de biologiska arter som lever i skogen är starkt hotade.

Men här i urskogen i Hede kyrkoherdeboställe finns fortfarande många av dessa mycket ovanliga arter kvar.

Du kan hitta 20 olika slags arter av ovanliga svampar. Den storporiga brandtickan och urskogsporingen är arter som står högt på listan av svampar som riskerar att försvinna och utrotas. Här i naturreservatet överlever de.

Döda träd är bra

Den döda veden drar till sig många insekter som gillar att leva där. Insekterna blir i sin tur mat för fåglar.

En art som trivs här är en fin lav, som kallas kolflarnlav. Den växer bara på träd som skadats av skogsbränder.

Du kan njuta av att se intressanta fåglar som tjäder och lavskrika här. Också spill­kråka och tretåig hackspett trivs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hede Kyrkoherdeboställe. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • fälla eller skada växande träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
 • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur
 • skada eller bortföra ägg och bo
 • medföra hund
 • uppföra byggnad eller utföra odling
 • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonseringssyfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1939

Storlek: 15 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss