Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storåsen

Välkommen till naturreservatet Storåsen. Här kan du
uppleva både fäbod­kultur och vildmark sida vid sida. Njut av det vackra kalfjället, barrskogen och myr­markerna. Extra unikt är att du om sommaren faktiskt kan se en fäbod som används.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det finns flera fäbodar i närheten. Vid Västvallstjärn, strax utanför reservatet, ligger några.

Det är förklaringen till att du kan se kor som betar här i skogen om sommaren. Korna hör till en fäbod - Östvallens fäbod – som fortfarande används på det sätt man gjorde förr.

Från bondgården hemma i Hede, 12 kilometer härifrån, tog man kor och getter hit till fäboden.

Korna mjölkades morgon och kväll. Annars fick de gå som du ville och beta gräs i skogen på dagarna. Under natten får boskapen stå i ett fähus, stall. Där slapp de knott och mygg och var i trygghet från rovdjur.

Närproducerat

Mjölken bearbetades och förädlades till ost och messmör på plats i fäbodens kokhus och jordkällare. På det sättet kunde man spara det som boskapen producerat och använda det under den långa, kalla vintern.

De kunskaper som har bevarats i anknytning till fäbodkulturen är viktiga. De har säkert haft betydelse för de många som producerar och exporterar fina getostar i Jämtland och Härjedalen.

Vått och torrt

Här i Storåsens naturreservat finns det olika naturtyper. Tillsammans bildar de ett område med vildmarkskänsla. Här finns både fuktiga myrar och torra höjder, åsar, där det växer tallskog.

Granskog finns också. Här växer den på riktigt blöta marker där den trängs med nedfallna träd. Den här typen av skog kallas gransumpskog. Det finns också unga träd, sly, och det är rätt svårt att ta sig fram.

Människan har inte påverkat skogen särskilt mycket. Det gör att många olika slags växter och djur trivs här.

Fåglar och varglav

Tittar du mot den stora öppna myren väster om Lillåsen kan du se många fåglar.

Du kan också se något gulgrönt som växer på träden. Det är en slags lav, som är mycket giftig och kallas varglav. Det sägs att varglaven förr användes för att förgifta och döda vargar.

Samernas land

Här i naturreservatet kan du också träffa på renar. Håll avstånd till dem så att de inte störs.

Renarna betar här under vintern och de hör till Mittådalens same­by.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Storåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vind­fällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 11 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss