Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skallflohålen

I Skallflohålens naturreservat finns det gammal granskog som växer på kalkhaltig mark. Här hittar du många sällsynta och vackra blommor. Det har brunnit i området men det var länge sedan. Du kan dock fortfarande se spår efter skogsbrand.

Bild på långa smala granar

Den gamla olikåldriga granskogen syns i gränsen till naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkrik mark ger mångfald

Delar av reservatet är så kallad kalkbarrskog. Den kallas så för att den växer på kalkrik mark. Granarna dominerar och här finns träd som är mellan 120 och 150 år gamla. Det finns också en del gamla tallar, framför allt i norr. Du kan även se enstaka björkar, sälgar och aspar.

I gammal kalkpräglad skog finns det ofta ännu mer mångfald än i annan gammal skog. Marken är hem för många arter som mår särskilt bra där kalkhalten är hög. Många av de här arterna är sällsynta. Du kan vada fram mellan höga växter: stormhatt, kärrfibbla, skogsnäva och älgört. Andra blommor som älskar kalk är blåsippa, troll­druva, finbräken och underviol. Det gör kransrams, tibast, skogsvicker och guckusko också.

Kalkbarrskogar är en väldigt speciell typ av skog som vi behöver skydda. Den kan då få allt högre naturvärden med tiden.

Spåren berättar om skogens historia

Skogen har brunnit och även om det var länge sedan nu så finns det fortfarande spår kvar. Du kan se kolsvarta stubbar och skador i bark, så kallade brandljud. Brandljuden syns som en glipa i barken långt ner på stammen.

Vi tror att djur har betat i skogen, för det finns fäbodar alldeles i närheten. Här har man också arbetat med skogs­bruk. Flera diken har grävts för att avvattna skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skallflo­hålen. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att: 

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 17 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss