Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöer

I Jämtlands län finns inte bara värdefull natur utan även flera intressanta kulturhistoriska besöksmål. En kulturmiljö är en miljö som är påverkad av människan. Ett landskap, en stad eller en by är fulla av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

Exempel på kulturmiljöer är byggnadsminnet Wilhelm Peterson-Berger, kulturreservatet Lillhärjåbygget eller fornlämningsmiljön Tibrandshögen.