Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Det är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Du gör allemansrätt när du tar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Tio tips till dig som ska ut i Jämtlands natur

  1. Om du har lite tid eller inte kan bege dig iväg så långt, passa på att utforska naturen nära där du bor.
  2. Mobilappen Jämtlands Naturkarta hjälper dig att hitta till naturområden och att navigera rätt ute i det gröna. Du laddar ner den gratis via App Store eller Google Play.
  3. Det är trevligt att fika utomhus. Under coronatider, tänk på att rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare. God handhygien är alltid viktigt.
  4. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Håll hunden under extra stor uppsikt. I de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  5. Ta alltid med dig ditt skräp hem. En skräpplockarpåse kan vara en rolig aktivitet som hjälper till att hålla naturen ren!
  6. Tänk på brandrisken. Elda helst på iordningsställda eldplatser. Elda med stor försiktighet och håll koll på eventuella eldningsförbud. Släck noga. Information om eldningsförbud hittar du på kommunens, räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplats.
  7. Naturreservat kan ha särskilda regler om till exempel eldning. Du hittar områdets föreskrifter i reservatsbeslutet. Reglerna finns också sammanfattade på webben, länkar dit finns även från Jämtlands Naturkarta.
  8. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
  9. Visa respekt mot de som bor på platsen, undvik att gå för nära bostadshus.
  10. Följ allemansrättens huvudregel om att inte störa och inte förstöra. Det innebär att du ska visa hänsyn till naturen och människorna runt dig. Information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Annica Ideström

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss