Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marntallåsen

Spår efter pilgrimer och fäbodar. Breda dalar och många åar. Reservatet på Oviksfjällens sluttning är varierat och spännande.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Marntallåsens naturreservat utgörs av en platå med en spännande blandning av myrar, skogar och bäckar. Flera dalar sträcker sig genom reservatet.

Dalarna bildades när väldiga mängder smältvatten från inlandsisen forsade norrut längs Oviksfjällens östsida. Vattnet rann mellan fjällsluttningen och iskanten. Vattnet slipade ner, eroderade, landskapet och skapade de breda dalarna.

Än i dag rinner det vatten i dalarna. Här finns bland annat Dörrsån vid reservatets västra gräns. Bäckar och åar som Bjurkällan, Pullbäcken och Högmyrbäcken, rinner genom var sin dal.

Hö, fisk och bär

Området har under hundratals år varit viktigt för bönderna i Myssjö och Oviken. Korna gick på bete i skogen, man slog hö på myrarna och fångade djur. Fisk och bär har hjälpt till att hålla folk och djur mätta.

Till fäbodarna flyttade djuren på somrarna. De sköttes och skyddades av fäbodtöserna, unga kvinnor som levde med djuren i skogen. Det var ett hårt arbete och man tillverkade bland annat ost och smör.

I dag finns det inte kvar några fäbodar som används som förr. Men fäbodarna finns kvar och heter Västnorbodarna, Anjebodarna och Mustvallen. Du kan vandra på de stigar man förr använde för att ta sig mellan fäbodarna. De går fortfarande att hitta och är i vissa fall uppmärkta.

Här vandrade pilgrimerna

En upplevelse är att vandra pilgrimsleden. Den heter Jämt-Norge-leden och är en del av Sankt Olavsleden och går genom reservatet. Pilgrimerna gick och går fortfarande från södra Sverige till Nidarosdomen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Marntallåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 41 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss