Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storsvedberget

Välkommen till naturreservatet Storsvedberget som består av två åsar som höjer sig ovan marken. Lägre ner mellan åsarna finns en svacka. Här kan du andas in den härliga doften av både gran- och tallskog. Många av tallarna är över 250 år medan granarna inte är lika gamla, ”bara” 150 år.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här i skogen finns de mest granar och tallar - barrblandskog. Det finns också lövträd men inte så många. Framförallt i centrala och nordvästra delarna finns det mest granar. I söder och öster finns det mer tallar.

Flera gamla tallar har spår i barken efter någon eller några av de skogsbränder som har farit fram i området. Barken faller av och veden kommer fram. Om trädet överlever branden växer såret på trädet igen. Det finns ändå kvar märken och de kallas brandljud. Tallar har extra tjock bark och överlever ofta en brand.

Brand och tall är ofta en bra kombo

I Storsvedberget hittar du också många lavar, svampar och fåglar. Ett skäl att de trivs här är att det har brunnit i skogen och det ju faktiskt skapar liv. Det i kombination med de gamla tallarna, levande eller döda, uppskattas av många olika slags arter.

Missa inte Snortjärn

Här i skogen finns en lite större sjö – tjärn- samt flera mindre skogsjöar. En av dom heter Snortjärnen och ligger i natur­reservatets östra del. Därifrån rinner en rätt stor bäck ut i området. Den delar upp sig i två mindre bäckar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Storsvedberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterleder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,86 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss