Stormyrhöjden

Här får du vandra i nästan orörd, urskogs­artad, gammal gran­skog. Träden får ligga där de fallit och bli mat åt många arter. På Stormyrhöjden kan du också uppleva många olika typer av våtmark­er. Våtmarkerna utgör en tredjedel av reser­vatets yta.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I urskogen finns höga naturvärden

Skogen i Stormyrhöjden är urskogsartad. Det innebär att den verkar vara orörd. Det är den dock inte för det finns spår efter avverkningar. Du kan alltså se en del stubbar efter träd som har huggits ner.

Träden är gamla, med en medel­ålder på cirka 200 år. Grova gamla träd är sällsynta i skogen i dag, så naturvärdena är höga. Döda stående träd, och sådana som ligger på marken, har också höga natur­värden. De är en förutsättning för många lavar, mossor och svampar som lever i ved. Stormyrhöjden är därför en välkommen fristad för många arter.

Upptäck granskog­ens arter

På granarnas grova grenar hänger olika lavar. De gula du kommer att se är garnlav. De svarta heter manlav och de grå tagellav. I skogen finns det också mycket mossa.

Titta lite närmare även på den döda veden. Där kan du bland annat se de sällsynta svampar­na harticka och rynkskinn. Även den sällsynta laven brun­pudrad nållav lever i död ved.

Mellan träden växer den höga blomman tolta, midsommar­blomster och större ormbunk­ar. Tycker du om blåbär? Ett tips är att det finns mycket blåbärsris i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stormyr­höjden. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,35 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss