Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hoverberget

Du upptäcker Hoverberget lätt där det ligger några kilometer norr om Svenstavik. Där kan du vandra i vild och vacker skog. Utsikten från toppen eller utsiktsplatserna är milsvid.

Vy uppifrån Hoverberget mot Bergs kyrka

Vy från Hoverberget mot Bergs kyrka. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Hoverberget är drygt 250 meter högre än Storsjön. Du tar dig lätt fram till berget. Det finns vägar, raststuga och flera entréer med parkeringsplatser.

Från informationsstugan på toppen av Hoverberget utgår flera stigar som leder dig ut i den fina naturen. På flera platser i den kuperade terrängen finns utsiktsplatser där du kan rasta och njuta av den fina utsikten.

Lo och lav

Hoverbergets rasbranter, lodräta klippväggar och grottor samt skogar med många arter växter och djur gör reservatet spännande.

I den gamla granskogen kan du hitta högväxande örter som torta och nordisk stormhatt, men också stora områden med mossa och lav i markskiktet.

Tornfalk, sparvhök och hornuggla finns här. Även fjällvråken förekommer i området. Här finns också älg, grävling, räv och hare. Till och med skygga lodjur smyger omkring bland klippor och storskog.

Rämnan

På bergets västra sida gapar Rämnan. Det är en 500 meter lång ravin. En stig som passerar ravinen bjuder på en hisnande utsikt.

De lodräta klippväggarna i ravinen är upp till 25 meter höga. Längst ner på botten finns otaliga små grottor och sprickor som ingen vet hur djupa de egentligen är.

Rämnan bildades när den porösa bergarten porfyr sprack och ett stort klippblock gled iväg på ett annat lager av bergarten alunskiffer.

Största sprickgrottan

Utanför reservatsgränsen finns Hoverbergsgrottan. Grottan bildades på liknande sätt som Rämnan. Den typen av grotta kallas sprickgrotta.

Med en längd på 170 meter är den Skandinaviens största sprickgrotta. Första halvan av grottan går att besöka tack vare belysning och stadiga trappor. Grottan är öppen för besök under sommarmånaderna mot en avgift. Ett tips: det är kallt där nere, så klä dig varmt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet Hoverberget:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • elda
 • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1986

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Övrigt

Det finns en fin folder på svenska, engelska och tyska om Hoverberget. Går att ladda ner som PDF här;

Hoverberget, svenska Pdf, 3.8 MB.

Hoverberget, engelska Pdf, 3.8 MB.

Hoverberget, tyska Pdf, 3.8 MB.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss