Hoverberget

Du upptäcker Hoverberget lätt där det ligger några kilometer norr om Svenstavik. Berget står stort och grönt på en halvö som går ut i Storsjön.

Vy på Hoverberget och den tydliga sprickan Rämnan

Hoverberget i vinterskrud där förkastningen Rämnan syns väldigt bra.

Hoverberget är drygt 250 meter högre än Storsjön. Du tar dig lätt fram till berget. Det finns vägar, raststuga och flera parkeringsplatser.

Att vandra på berget kan däremot vara svårt. Den västra sidan är väldigt brant. Där är det jobbigt att ta sig fram i terrängen.

Lättare österut

Den östra delen av berget är annorlunda. Där är berget mindre brant och det finns vackra små byar högt upp på sluttningarna.

På berget finns härliga granskogar och steniga områden med gamla tallar. Den dramatiska naturen bjuder på stup, höga klippor och fantastisk utsikt.

Lo och lav

I Hoverbergets gamla granskog gömmer sig både sällsynta lavar och skygga lodjur. Höga höjder och bottenlösa djup gör detta naturreservat till en alldeles speciell upplevelse.

På sommaren luktar det ofta gott av gran när du går på stigen. Sommarsolen är het, det är bitvis brant och skogen ger en skön skugga.

Spännande område

Rasbranter, lodräta klippväggar och grottor, gör reservatet spännande. Dessutom finns en häftig ravin. Hoverberget är både spännande och varierande.

Högt över ravinen kretsar kanske en rovfågel. Om du kikar ner över djupet pirrar och ilar det förmodligen i magen. Naturen kan upplevas som både vacker och äventyrlig.

Många arter

Hoverberget erbjuder bra livsmöjligheter för örter, mossor och lavar. Även djurlivet är rikt här.

Tornfalk, sparvhök och hornuggla finns här. Även fjällvråken förekommer i området. Här finns också älg, grävling, räv och hare. Till och med skygga lodjur smyger omkring men dom är svåra att upptäcka.

Grottor och raviner

På bergets västra sida gapar Rämnan. Det är en 500 meter lång ravin. En stig som passerar ravinen bjuder på en hisnande utsikt.

De lodräta klippväggarna är 25 meter höga. Längst ner på botten finns otaliga små grottor och sprickor som ingen vet hur djupa de egentligen är.

Rämnan bildades när den porösa bergarten porfyr sprack och ett stort klippblock gled iväg på ett annat lager av bergarten alunskiffer.

Största sprickgrottan

Utanför reservatsgränsen finns Hoverbergsgrottan. Grottan bildades på liknande sätt som Rämnan. Den typen av grotta kallas sprickgrotta.

Med en längd på 170 meter är den Skandinaviens största sprickgrotta. Första halvan av grottan går att besöka tack vare belysning och stadiga trappor. Ett tips: det är kallt där nere, så klä dig varmt.

Föreskrifter

 Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet Hoverberget:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • elda
 • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1986

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Övrigt

Det finns en fin folder på svenska, engelska och tyska om Hoverberget. Går att ladda ner som PDF här;

Hoverberget, svenskaPDF

Hoverberget, engelskaPDF

Hoverberget, tyskaPDF