Acksjön

Här kan du vandra omkring på botten av en utdikad sjö. Botten består av mycket kalk som i juli blommar av orkidéer och andra kalkälskande växter.

Bild på miljö från Acksjön

Kalkbleke innehåller så mycket kalk att få växter trivs där. Förundran blir därför stor när man hittar ovanliga orkidéer som flugblomster, tvåblad och blodnycklar som trängt upp genom bleket. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Säregen flora

Botanister besöker Acksjön regelbundet för att titta på den säregna floran. Mitt ute i den hårda kalksanden bryter några härdiga växter fram. Du kan bland annat få se orkidéer som flugblomster, blodnyckel och tvåblad, men också den jämtländska maskrosen.

I kanterna, lite mer skuggigt, växer guckuskor gruppvis. De blommar tidigare än de andra växterna.

Söder om kalkfältet finns ett mindre kärr där kalkälskande växter som blåtåtel, hirsstarr, axag och tuvsäv växer. Mosskiktet utgörs främst av brunmossorna guldspärrmossa och späd skorpionmossa.

"Månlandskap"

På 1600-talet sänktes Acksjöns vattennivå för att få till större betesmarker. Man grävde ett dike genom den grusås som skiljer Storsjön från Acksjön. Och när väl vattnet fått fart grävde det ur ett brett och brant dike genom åsen som kallas Käringgraven.

I Käringgraven dämdes sjön upp igen för att kvarn och sågverk skulle kunna anläggas. När kvarnen och sågverket togs ur bruk på sent 1940-tal försvann dämningen också. Kvar blev en till stora delar bar sjöbotten bestående av mycket kalk.

Sumpskog

Naturreservatet består också av kalkpåverkad skog. Det är mest tall, gran och glasbjörk som växer där. Skog som växer på de mer fuktiga till våta områdena kallar vi sumpskog, det vill säga skog som står för fuktigt som växer väldigt långsamt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Acksjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.
  •  

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 20 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss