Rogen

Vill du vandra i en ovanlig och spännande natur? Söker du vatten, skog och fjäll? Då rekommenderar vi dig varmt att åka till Rogen.

Skidåkare och en stubbe med varglav på

Rogens naturreservat visar upp ett mycket speciellt och fascinerande landskap. Det är skapat av inlandsisen.

Fjällmiljö med vindlande sjöar

Rogens naturreservat innehåller framför allt en labyrint av flikiga sjöar och vindlande åsar med mycket sten på. Här finns även steniga fjäll och väldigt gamla tallar. Du bör veta om att det kan vara lite besvärligt att vandra i området. Men det är ett paradis om du vill paddla.

Rogenmorän är unik

Rogens naturreservat visar upp ett mycket speciellt och fascinerande landskap. Det är skapat av inlandsisen. Här finns långa, slingrande åsar av sten med sjöar emellan. Mönstret bildades av inlands­isen som byggde dessa åsar av morän, det vill säga sten och grus. Den här typen av natur är så ovanlig att den fått ett eget namn. Den heter därför Rogenmorän.

Steniga fjäll

I reservatet ser man fjäll åt alla håll. De ser väldigt olika ut, men de är alla runda  och avlånga i sin form. De flesta fjäll är runt 1 000 meter höga. Brattriet är högst med sina 1 200 meter.

Vissa områden är svåra att gå i. Det beror på att där finns så väldigt många små – och riktigt stora – stenblock. Vissa går att jämföra med storleken på en bil eller ett hus. Det är inlandsisen som har lämnat dem efter sig.

Djur som är värda att skyddas

Det stora, orörda området är som ett hem för många djur. Här finns björn, järv och lo. Utter förekommer vid ett par vattendrag och man kan se kungsörn, fjällvråk och fisk­gjuse sväva över landskapet.

Här finns myskoxar

Sveriges enda grupp av myskoxar, har sitt vinterrevir i Rogenområdet. Det betyder att de är i trakterna av Rogen varje vinter.

Myskoxarnas förfäder fraktades från Grönland till Norge. Och från Norge vandrade en liten grupp över på den svenska sidan. Och hamnade så småningom i Rogenområdet.

Minst 100 meter

Myskoxarna har ett särskilt beslutat skydd som innebär att du måste betrakta dem på avstånd. Du får inte vara närmare en myskoxe än 100 meter.

Ett skäl till att myskoxarna måste få leva i lugn och ro är att de lever i en utsatt miljö. Den sparsamma tillgången på föda gör att de behöver få beta ostört. 

Rogen – en del av Gränslandet

Rogens naturreservat ingår i det jättelika, skyddade område som kallas Gräns­landet. I Gränslandet ingår stora naturskyddade områden på både svenska och norska sidan av gränsen.

Alltid hänsyn till renarna

Hela Rogenområdet är ett viktigt renbetesland. Du ska därför visa hänsyn mot renarna och mot arbetande renskötare. Håll avstånd. Och stör inte. Renarna är speciellt känsliga för störning vid kalvningen i maj.

Det är viktigt att du är försiktig även med de fångstgrops­system, stenåldersboplatser och samevisten, som finns i området. Det kallas för kulturlämningar och är något vi alla ska vara rädda om.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom naturreservatet:

 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål
 • skada växande eller döda stående eller ikullfallna - träd, buskar och gräva upp växter eller ta bort mossa och lav
 • störa djurlivet exempelvis genom fotografering eller på annat sätt
 • göra upp eld inom på kartan särskilt angivet område kring sjöarna Bredåsjön, Rogen, Tandsjön, Abborrvikarna och Vingarna, med flera. Undantag gäller för särskilt iordningsställda och anvisade platser. Vid uppgörande av eld på övriga delar av reservatet får endast lösa grenar på marken eller till reservatet medfört eget bränsle användas.
 • framföra motordrivet fordon i terräng.
 • landa med luftfarkost på mark, vatten eller is. Dispens utan särskilda skäl får medges på endast två platser; vid Rogenstugan och vid raststugan vid Bredåsjöns utlopp.
 • framföra motorbåt eller annat motordrivet fartyg
 • framföra kanot, båt eller annat fartyg i sjöarna och vattendragen Myskelsjön-Övre Mysklansamt sjöarna Övre och Nedre Muggsjön och Urgtjärnarna
 • använda motordriven borr vid vinterfiske
 • införa levande fisk som bete vid fiske eller i annat sammanhang 
 • medvetet uppehålla sig närmare myskoxar än 100 meter
 • inom reservatets gränser nyttja eller uppställa husvagn, flyttbara kojor, skjul eller liknande annat än på särskild anvisad plats. Förbudet gäller även vid tillfällig uppställning på is. Förbudet gäller dock inte bärbara lättviktstält som nyttjas för tillfällig övernattning i samband med vistelse inom reservatet. Skoterkälkar med mindre överbyggnad får medföras och nyttjas i samband med tillfällig övernattning inom reservatet. Kälkarna får ej lämnas kvar.
 • under tiden 20 april - 31 maj medföra hund. Undantag gäller för vinterrösade leder och upplåtna fiskevatten samt närmaste lämplig färdväg till vattnen.


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1976

Storlek: 500 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Gränslandet

Rogens naturreservat ingår i ett större område med flera svenska och norska natur­reservat och national­parker som heter Gränslandet. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss