Svedjesjön

Gillar du att skåda fåglar? Eller plocka bär och svamp? Då kan det här naturreservatet vara något för dig. En väldigt grund sjö med omgivande gammal skog och våtmarker.

Doftticka och lunglav

Rastplats för fåglar

Här kan du få se brushanar spela, höra storspovar "drilla" och bläsänder snattra. Ända sedan 1975 har Svedjesjön varit ett fågelskyddsområde. Det vill säga ett område där många olika fåglar gillar att rasta och att häcka, som är förbjudet att beträda mellan 15 mars och 15 augusti.

Lätt att ta sig till

Nu när Svedjesjön blivit ett naturreservat ingår även omkringliggande våtmarker och gammelskog. Svedjesjöns naturreservat är lätt att ta sig till. Det ligger 15 km från Östersund.

Kalk i marken

Hela naturreservatet ligger i ett område som har mycket kalk i marken. Själva Svedjesjön har en ljus botten av kalksand och omgivande nästan växtfria områden består av kalklera, så kallad bleke.

Även våtmarker och skog är påverkade av kalken och gör så att speciella arter kan växa där. Bland många spännande namn kan nämnas späd skorpionmossa, sumpäggsvamp och axag.

Svedjebränd skog

Till stora delar finns det kalkbarrskog i området. Det är en sällsynt typ av skog som har högt naturvärde i sig. Skogen har fått sköta sig själv länge och träden har olika åldrar. Det finns många döda träd som fortfarande står upp eller ligger ner på marken.

Tittar du noga hittar du stubbar som är svart av sot. Det är rester från skogsbrand. Troligtvis har bönderna runt omkring Svedjesjön bränt ner skogen för länge sedan för att få bördigare mark. Kan det vara därför som sjön heter som den gör?

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Svedjesjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • färdas eller uppehålla sig inom område med beträdnadsförbud, markerat på kartan, bilaga 1, under tiden 15 mars till 15 augusti varje år,
  • medföra okopplad hund eller katt i naturreservatet under perioden 15 mars till 15 augusti varje år,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 1,8 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss