Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svedjan

Har du funderat på att någon gång besöka en riktigt gammal skog? I så fall är Svedjans natur­reservat något för dig.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Svedjans naturreservat finns gammal granskog, grova 250-åriga tallar och sällsynta ved­svampar. De sitter oftast på döda träd.

Föddes på 1760-talet

Här finns också gamla, grova tallar. De äldsta är faktiskt imponerande 250 år. Svedjans naturreservat består av gran­skog som vuxit långsamt. Stammarna är smala. Och med­el­åldern är så mycket som 150 år.

Gammal gran

Några stycken granar har klarat sig undan de skogsbränder som härjat i området. Även de har blivit 250 år.

Kring förra sekelskiftet – sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal – gjordes en mindre avverkning. Då högg man ner en del träd. Men sedan dess har skogen fått stå alldeles orörd.

Ett av fyra reservat

I området kring Ljungå i Bräcke kommun finns fyra små ur­skogs­liknande naturreservat som alla ligger inom samma område.

Av dom fyra reservaten tycker vi att Valletjärnarna och Käring­berget är de mest sevärda. Svedjan är det minsta av de fyra reservaten. Båthällan det näst minsta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Svedjan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonserings­syfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 4 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss