Linsellborren

Reservatet består av en fri och alldeles orörd del av den vackra älven Ljusnan. Här kan du njuta av ett underbart friluftsliv. Du får gärna ha ett fiskespö i handen.

Vy över  strömmande vatten i Linsellborren

Ljusnan flyter långsamt på vissa partier i Linsellborren. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet är en femton kilometer lång sträcka av vattendraget Ljusnan. Området sträcker sig från Ransjöforsen till Svegssjön.

Inga vattenkraftverk

Sträckan längs reservatet är den enda delen i hela Härjedalen där Ljusnan strömmar fritt. Älven saknar dammar och kraftverk just här.

I reservatet ingår älven, öarna och ett litet område med mark nära Linsellborren.

Fina forsar

I området finns tre fina forsar. De är Ransjöforsen, Linsell­borren och Sandsforsen.

Grova stenmurar – som kallas stenkistor – kantar ström­marna. De säger oss att här har man flottat timmer. Stenkistorna byggdes för att stockarna skulle få en snabb och rak väg nedströms och inte fastna längs vatten­dragens stränder.

Gran, björk, al, asp och rönn växer i de näringsrika områdena närmast vattnet. På stränderna kan du hitta många vackra blommor.

Vackra och blomstrande stränder

Växterna nära vattnet är många och färgstarka. Där är vackert och ser väldigt annor­lunda ut där i jämförelse med de ”magra” och gråa tall­hedarna som det finns så många av i dalgången.

Om du har tur …

En försiktig vandrare kan med lite tur, få se en bäver glida fram på älven. Dom rör sig väldigt tyst i vattnet.

På vintern händer det att uttrar åker rutschkana på de snötäckta stränderna.

Föreskrifter

Välkommen till Linsellborren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Trycksak

Det finns en folder om Linsellborren att ladda ner här;

Linsellborren, folder Pdf, 2.5 MB.