Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Linsellborren

Reservatet består av en fri och alldeles orörd del av den vackra älven Ljusnan. Här kan du njuta av ett underbart friluftsliv. Du får gärna ha ett fiskespö i handen.

Vy över  strömmande vatten i Linsellborren

Ljusnan flyter långsamt på vissa partier i Linsellborren. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet är en femton kilometer lång sträcka av vattendraget Ljusnan. Området sträcker sig från Ransjöforsen till Svegssjön.

Inga vattenkraftverk

Sträckan längs reservatet är den enda delen i hela Härjedalen där Ljusnan strömmar fritt. Älven saknar dammar och kraftverk just här.

I reservatet ingår älven, öarna och ett litet område med mark nära Linsellborren.

Fina forsar

I området finns tre fina forsar. De är Ransjöforsen, Linsell­borren och Sandsforsen.

Grova stenmurar – som kallas stenkistor – kantar ström­marna. De säger oss att här har man flottat timmer. Stenkistorna byggdes för att stockarna skulle få en snabb och rak väg nedströms och inte fastna längs vatten­dragens stränder.

Gran, björk, al, asp och rönn växer i de näringsrika områdena närmast vattnet. På stränderna kan du hitta många vackra blommor.

Vackra och blomstrande stränder

Växterna nära vattnet är många och färgstarka. Där är vackert och ser väldigt annor­lunda ut där i jämförelse med de ”magra” och gråa tall­hedarna som det finns så många av i dalgången.

Om du har tur …

En försiktig vandrare kan med lite tur, få se en bäver glida fram på älven. Dom rör sig väldigt tyst i vattnet.

På vintern händer det att uttrar åker rutschkana på de snötäckta stränderna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Linsellborren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Trycksak

Det finns en folder om Linsellborren att ladda ner här;

Linsellborren, folder Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss