Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövåsen-Fillingsåsen

När du kommer in i naturreservatet Lövåsen-Fillingåsen är det som att komma in i sagans värld. Den största delen av reserv­atet är täckt med gammal granskog. Men här finns också stenig mark med gles tallskog.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I den gamla granskogen samsas träd av alla tänkbara tjocklekar och åldrar om utrymmet. Stammar i olika tjocklekar, lavar som hänger ner från grenar och omkullvälta träd skapar flera lager av skog – nästan som en trolsk värld.

Titta lite närmare i den mjuka mossan. Där ligger gamla träd som sakta fallit sönder. De förmultnande stammarna blir hem för olika insekter. Olika lavar och svampar trivs också där.

Vill du se en riktigt ovanlig svamp? Gränstickan klamrar sig fast på undersidan av de liggande stammarna.

Torra tallmarker

I den sydvästra delen av naturreservatet ser skogen helt annorlunda ut. Den är glesare och ljusare. Fler och fler tallar växer mellan granarna.


Du kan höra hur lavar och krypljung knastrar under fötterna när du går. Se upp så att du inte snubblar på block och stenar.

Silvergrå åldringar

Efter ett långt liv blir de döda träden först stående. Sedan faller de och blir liggande - silvergrå, mjuka och vackra - i ytterligare hundratals år.

De gamla tallarna finns alltså kvar i flera hundra år efter det att de dött. Det gillar lavar, hack­spettar, olika slags larver och insekter.

Hackspettar och skalbaggar

Strax söder om Lövåsen finns ett stort område med stenblock och gammal tallskog.

Här kan du se att det finns hål i träden. Det är bevis på att det finns hackspettar i närheten. Här vet vi att den ovanliga, tretåiga hackspetten lever.

De riktigt små hålen i barken visar att träden också är hem åt andra varelser. Kanske du ser larver av den ovanliga skal­baggen reliktbocken.

Bränder då…

För ungefär 100 år sedan var det en stor skogsbrand här i tallskogen. Det finns fortfarande många träd med skador i stammarna från branden.

Du kan se kullfallna träd med sotsvarta märken på stammarna. Också på levande träd kan du se spår av skogsbranden. Stammarna kan vara skadade av värmen. Barken faller av och veden kommer fram. Överlever trädet växer såret igen. Skadan kallas brandljud. Tallar har extra tjock bark och överlever ofta en brand.

…och nu

Det är många olika slags arter som för att överleva är beroende av att det finns skog som brunnit. Därför är det viktigt att bevara skogen just som den är.

Det betyder att vi på Länsstyrelsen i Jämtlands län planerar att bränna i en del av Lövåsen-Fillingsåsen. Det kallas att naturvårdsbränna.

Det gör vi på ett mycket kontroll­erat sätt och sådana naturvårds­bränningar gör vi i flera områden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lövåsen-Fillingsåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada
 • deras bo och lekplatser eller insamla ägg.
 • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp.
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved.
 • framföra motordrivet fordon på barmark.
 • elda med annat än löst liggande grenar från marken eller medhavd ved. Torrakor, torrstubbar och liknande får ej användas som bränsle.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, för fullständiga föreskrifter för området hänvisas till reservatsbeslutet. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, i fjällreservaten till exempel rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 18 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss