Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skåarnja

Reservatet ligger avlägset men det är värt att göra en lång resa till Skåarnja. För när du kommer fram möts du av vackra fjäll och mängder av djur och växter.

Bild på vilt forsande vattendrag

Vildmark med fritt forsande åar hittar du i Skåarnja. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vildmarksvägen, eller Stekenjokkvägen som den brukar kallas, går genom området på kalfjället. Du befinner dig i det nordvästra hörnet av Jämtlands län.

Här ligger ett av Sveriges mest lättillgängliga fjällområden. Och här finns många växter och djur som är både vackra och sällsynta.

​Imponerande fjäll

Allt fler turister och frilufts­människor söker sig hit. Du kommer igenom gles fjäll­björkskog innan du kommer upp på kalfjället. Här kan man se ut över stora områden med vildmark.

Där uppe ser du fjälltoppar åt alla håll och många av dem är väldigt nära vägen. Högsta fjället heter Sipmekhe. Dess topp ligger 1 414 meter över havet.

Många parkeringsplatser

Parkera gärna på någon av de parkeringsplatser som finns längs Vildmarksvägen. Då når du enkelt många vandrings­leder. Här är också lätt att ta sig till fiskevatten.

Det finns markerade vandringsleder på båda sidor om vägen. Det betyder att du kan gå österut och västerut om vägen. Under häckningsperioden 10 juni–10 juli är det dock förbjudet att beträda området på båda sidor av vägen, med undantag för vägbanan, parkeringsplatser och rastplatser.

Alla vattendrag är oreglerade och varierar mycket i flöde beroende på nederbörd och avsmältning.

Massor med fåglar

Här finns massor av fågelarter att titta på. Vanliga arter är ljungpipare, ängspiplärka och stenskvätta. Ringtrast, blåhake och snösparv finns det också stor chans att du ser.

Mer sällsynta är fjälluggla och andra rovfåglar. Då det finns mycket lämlar och sorkar, är chansen större att få se rovfåglar.

Det beror på att just ugglor och rovfåglar får fler ungar då det finns gott om mat. Och fler ungar överlever.

För att ge fåglarna lugn och ro under häckningsperioden råder beträdnadsförbud på Vildmarksvägen mellan den 10 juni och 10 juli. Då får du bara stanna och gå ut på parkeringsplatser, rastplatser och själva vägbanan (inte i diket eller vägrenen).

Fjällrävar

Speciellt för området är att den utrotningshotade fjällräven finns här. Detta är den plats i Sverige och Norge – Skandinavien – där det finns mest fjällräv.

Även fjällrävarna äter sork och lämlar och de år då det är ont om dem kör Länsstyrelsen ut foder till fjällrävarna för att de ska överleva.

Inom naturreservatet uppehåller sig regelbundet både björn och järv. Men förutom mycket djur finns i området också en stor mängd växter. Du hittar vackra och sällsynta blommor i området.

Renskötsel sedan länge

Hela området är samiskt och renar har betat här under många, många år. Det finns fornlämningar i form av gamla eldhärdar, förvaringsgropar och tomter där det stått kåtor.

Det finns också spår efter bostäder som var större än kåtor och ofta ovala. De kallas stalotomter och var vanliga på vikingatiden.

Sameviste

Skåarnja är en gammal bo­plats ­– läger­plats – för samer och den användes fram till 1960-talet under somrarna. En sådan plats kallas sameviste.

Voernese sameby har sina renar i stora delar av reservatet under stor del av året. De har sommarviste i Raavre nu för tiden.

Renarna rör sig ofta i nordvästlig och sydöstlig riktning. De går då från Slipsikh och Sipmeke i väster via Raukasjödalen ner till Borgafjäll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skåarnja. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • beträda området på båda sidor av Vildmarksvägen mellan 10 juni och 10 juli, med undantag för vägbanan, parkeringsplatser och rastplatser,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anordnade platser,
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng, annat än färd med skoter på väl snötäckt mark längs skoterled som markerats i karta, bilaga 1, samt på sjöis.


Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • flyga lägre än 300 meter över området (gäller även drönare) årligen mellan 1 mars och 31 juli,
 • landa med luftfarkost,
 • snitsla spår, sätta upp orienteringskontroller eller anordna tävlingar eller annan organiserad verksamhet för fler än 35 deltagare som ägnar sig åt annat än traditionellt friluftsliv,
 • utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 366 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Fågelskyddsområde: Mellan 10 juni och 10 juli

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning