Höga temperaturer i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grubbdalen

Det här reservatet innehåller grov skog, samiska lämningar och rester från nybyggarna. Om du är här rätt års­tid möts du dessutom av stora mängder vackra blommor.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Grubbdalens naturreservat är en del av en stor och skogrik dalgång mellan Offerdalsfjällen i söder och de norska berg­massiven i norr.

I botten av dalen flyter Grubbdalsån. Runt ån finns stora, skoglösa myrar. Gammal granskog växer i dalen och högre upp på fjället hittar du fjällbjörkarna. Den mäktiga toppen Juthatten reser sig med en lodrät sydvägg.

Samiska marker

I området har samerna levt länge. Här finns spår och lämningar av en gammal, samisk fångstkultur. Det är den tidigaste perioden i den samiska samhällsutvecklingen. På den tiden levde samerna mest av jakt och fiske.

Senare utvecklade samerna en renskötsel då de skaffade sig tama renar. Det finns spår även efter denna moderna renskötsel.

Nybyggarliv i Grubbdalen

Under 1800-talet bosatte sig nybyggare i Grubbdalen. Här levde de nästan bara på det som naturen gav. Nybyggarna åt fågel, vilt, svamp och bär från skogen. Från åar och tjärnar fick man fisk.

Från den värdefulla skogen fick dom det mesta som de behövde. Exempel är ved och virke, bete och hö till djuren. Och från kor och getter fick dom mjölk så att dom kunde tillverka ost, smör och messmör. Kring sekelskiftet försörjde dalgången åtta familjer.

Bara vilda djur

I dag finns det bara kvar vilda djur i området. Här finns mycket älg och björn. Även järvar och lodjur strövar igenom området.

Massor av blommor

I området mellan den tomma och ödsliga Grubbdalsgården och Juthattens rasbrant, finns mycket blommor. Där är reservatet mest artrikt. Här hittar du bland annat fjällviol, hässlebrodd och den vackra lilla orkidén norna.

I Grubbdalsgårdens närmaste omgivning finns brudsporre, grönyxne och olika ängs­blommor. Delar av granskogen är rika på torta, stormhatt, vänderot och busken tibast.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Grubbdalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräk­nade
  • framföra motor­drivet fordon i terräng (hela natur­reservatet ligger inom Burvatt­nets skoterförbuds­område).

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 21 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss