Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Per-Johansabodarna

Om du gillar gammal skog, en sådan skog som fått sköta sig själv under lång tid, kan det här vara ett fint utflyktsmål. Naturreservatet ligger bara tre kilometer från Strömsunds kyrka och det finns stigar att vandra på.

Miljö från Per-Johansabodarna med död gran som ligger ner i en glänta

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Två delar

Naturreservatet är uppdelat i två delar. En östlig och en västlig del. I båda områdena får du uppleva gammal granskog. Där finns granar av olika ålder, de äldsta är över 160 år gamla. Du hittar även döda granar som antingen fortfarande står upp eller ligger ner på marken, så kallade lågor.

Skyltad naturstig

I båda områdena finns det stigar som du kan vandra på. Det finns en naturstig som Strömsunds kommun och Naturskyddsföreningen har röjt och skyltat upp. Den börjar vid campingen i Näsviken och går genom naturreservatet och vidare söderut.

I västra området hittar du en kort stig som börjar vid väg 339 och går rakt söderut genom reservatet.

Levande döda granar

De döda träden har ett stort naturvärde. Lavar och mossor, insekter och fåglar gillar att leva här. Om du tittar dig omkring upptäcker du att det finns lågor som delvis eller helt blivit övervuxna av mossor och lavar. Det är så det kan se ut när de döda träden bryts ner till mull och jord.

Det är på de gamla granarna, även de döda, som de stora naturvärdena finns. Sällsynta vedsvampar som behöver gamla döda granar för att över huvud taget kunna finnas till. Du kan hitta vedsvampar med namn som blackticka, violmussling och rosenticka.

Renskötsel

Naturreservatet ingår i ett riksintresse för rennäringen då en flyttled passerar genom det västra delområdet. Renarna passerar här på sin väg till och från fjällen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Per-Johansabodarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 0,8 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss