Sälgedalsberget

Här kan du uppleva en granskog med stor inblandning av asp, sälg och björk. Det är ett område som brunn­it för länge sedan och det kan man se på gamla brandskad­ade stubbar och fort­farande levande tallar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Lövbränna

Efter en skogsbrand i området där det mesta av granskogen brann upp har lövträd fått chansen att växa upp och bli gamla. Granen och tallen håller på att växa sig starka igen men har inte än förmått tränga undan de stora och grova lövträden. Du kan se att det är en stor andel lövträd i området, en så kallad lövbränna.

Skrovlig bark är värdefull

De högsta naturvärdena hittar man bland lövträden. Det är de som under lång tid växt sig stora och fått en grov bark. Där har lavar och vedsvampar fått fäste. Bland många viktiga arter har det påträffats korallblylav, lunglav, rostfläck och smal­skaftslav.

Det förekommer en hel del döda träd i området. En del som fortfarande står upp, men de flesta ligger ner på marken. Det finns en del tallar som är uppåt 300 år gamla med spår efter bränd­er också.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sälgedalsberget. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 35 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss