Hotagen

Hotagen är renarnas och vildmarkens naturreservat. Här finns tusentals renar under stora delar av året. Du hittar också urskog, mycket djur och vackra fjäll. Och reservatet är faktiskt bara lite mindre än Öland om vi ser till arealen.

Bild på fjällnära skog

Stora delar av Hotagen består av gammal värdefull skog. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Du är på väg till vildmarken när du reser mot Hotagen. Här finns björn i skogarna och på fjällen. På hösten finns det chans att du får se en stor blåsvart hög med björnspillning. Färgen kommer sig av de bär som björnen äter på hösten.

I Hotagen finns en hel del äkta vildmark. Om du färdas i området kommer du att kunna njuta av fjäll, vackra urskogar och många vattendrag.

Omfamna ett träd

Här kan man uppleva riktig urskog. Länets finaste och största urskogsområde är Gråberget, vid sjön Stor-Fulvurn. Där finns många granar med riktigt tjocka och grova stammar. Pröva gärna om du når runt de grövsta med dina armar.

Den orörda naturen gör att här finns mycket djur. Ganska ovanliga rovdjur som järv, fjällräv och lo, kan du få se. Med lite tur kanske du kan få njuta av en kungsörn, fisk­gjuse och fjällvråk som glider över landskapet. I vattnen finns bäver och utter.

Aktiv rennäring

Hela området präglas av samiskt liv och arbete. I reservatet finns Jijnjevaerie sameby. Ta stor hänsyn till renskötarna som har naturen som arbetsplats.

Har du riktig tur så kan du få se stora renhjordar i gammel­skogen eller på fjället. Det är vackert att få se. Men håll avstånd. Du ska inte närma dig renarna eller störa dem på annat sätt.

På våren är det särskilt känsligt eftersom kalvarna föds då. Då är det extra viktigt att hålla sig på långt avstånd.

Stora fjällmassiv

Det stora antalet fjälltoppar på över 1 000 meter är en viktig del av landskapet. Topparna har namn som Vinklumpen och Sjulter­klumpen. De högsta fjällen är Murfjället och Munsfjället som är mer än 1 200 meter högre än havsnivån.

Flera större sjöar sträcker ut sig i reservatet. Det finns också väldigt många små sjöar och tjärnar. Beroende på regn- och snömängd är naturen varierad. Du kan få uppleva grön fjällbjörkskog, fuktiga myrmarker och torra fjällhedar.

Levande kultur

Andra värdefulla platser är fjällgårdarna Almdalen och Bågavattnet. Vinklumpens sameläger och slakteri används framför allt på hösten och våren.

Ett annat stort urskogsområde ligger i södra delen av reser­vatet och sträcker sig från Tjärnafjället upp till Stor-Erfjället. De äldsta träden här är runt 400 år!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hotagen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för bland annat leder framgår av läns­styrelsens terräng­trafikkungörelse
  • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1993, utökat 2019

Storlek: 1 155 km²

Kommun: Krokom, Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss