Djur

"Bild ur boken ""När dom andra sover"" om renskötarnas vardag i Hotagens sameby."

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län förvaltar nyttjanderätterna på stora delar av landets fjällområden. Vi ansvarar även för skötseln av skyddade fjällområden och ska verka för en hållbar rennäring.

En ripa som sitter på marken.

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Väska med fiskeflugor.

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

En katt i närbild.

Länsstyrelsen utför djurskydds­kontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss