Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brötarna

Är du fågelintresserad är Brötarna rätt plats för dig. Här finns rovfåglar och många andra fågelarter som brukar leva vid vatten.

Miljöbild från Brötarna med myr och gammal död ved

Brötarna är ett stort komplex av myrar och myrholmar med gammal skog. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Brötarna är ett stort myr­område. På väldigt små skogsöar, myrholmar, finns gammal och helt orörd skog. Du hittar många döda och torra träd. En del tallar är cirka 500 år gamla och levde sam­tidigt som Gustav Vasa.

Här finns gott om vadarfåglar som snäppor och spovar. Med lite tur får du se några rov­fåglar, exempelvis blå kärrhök och stenfalk. Du som är fågel­intresserad rekommenderar vi ett besök i just det här natur­reservatet.

Våren i Brötarna

Stövlarna klafsar när du vandrar över myren. Ännu ligger snöfläckar här och var. Det känns som att vandra i vildmark. Du kommer nog inte att möta någon annan.

Fåglarna är alldeles yra av våren. Dom snattrar, ropar och plaskar. Du har chans att höra spovarnas märkliga läte, ett slags drillande ljud.

Fågelarter med stora fötter, långa näbbar och höga ben är anpassade för ett liv vid vatten. Dom arterna kommer du att möta här. Exempel är doppingar, änder, snäppor och spovar av olika slag. Även den väldigt vackra stor­lommen kan du få se. Den har ett speciellt och sorgset läte.

Restaurering

Brötarnas naturreservat ingick i EU-projektet Life to ad(d)mire. Projektet arbetade med att återställa våtmarker som tidigare dikats ut.

Under åren 2010 till 2015 genomfördes restaureringar i en del av området. Då fylldes
dikena igen för att vattnet ska stanna kvar.

Arbetet gjordes för att våt­markerna skulle återfå sina naturliga egenskaper,
det vill säga vara ett myr­område som fördröjer vattnets avrinning och som lockar speciella djur- och växtarter.

Ett litet tips. Marntallåsen och Hoverberget är två fina naturreservat som ligger nära Brötarna. Du kan enkelt besöka något av dem om du ändå är i Brötarnas reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.

Inom Brötarna är det förbjudet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Skyddsår: 2002

Areal: 3 600 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss