Hällan

Träng dig djupt in i skogens mörker. Här står granna granar och spretiga gamla tallar med grågröna tomte­skägg av lavar. Mäktiga tallar står på vakt i den gamla skogen. De äldsta träden har breda kronor och grova skrovliga stammar. Från grenarna hänger lav, nästan som draperier. De omkull­välta träden skapar en spännande och trolsk värld här i Hällans natur­reservat.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det är mest av gammal granskog här i reservatet. Träden är gamla, uppåt 150 år. De har grova grenar och skrovlig bark. Där klänger sig flera ovanliga arter fast.

Paradis för lavar

I den södra delen av Hällan växer gran som är riktigt gammal.

Här finns det extra gott om garnlav och tagellav. Garnlavens gulgråa trassel växer väldigt lång­samt. Får den växa i fred blir den meterlång.

I den gamla tallskogen täcks stammarna av hänglavar. De sveper in grenarna i långa grå­gröna tomteskägg.

Djungel i Jämtland

Stora delar av reservatet är näringsrikt och fuktigt. Där trivs blåbärsriset som täcker marken. Det ser ut som en matta av blåbärsris.

Du får vandra och vada dig fram, genom ormbunkar och midjehög nordisk stormhatt. Det är nästan som en djungel här i Jämtland.

Vad sägs om att få chans att ta en närmare titt på den lila tisteln brudborste eller den blå tortan.

Mitt bland alla de höga växterna sticker det trotsigt upp andra växter. Den blyga fjällviolen och orkidén grönkulla. Med lite tur kan du avsmaka smultron som också växer här.

Levande döda ger nytt liv

I reservatet finns många träd som fallit omkull och dött. Vissa har nyss fallit. Andra kan du bara ana under mosstäcket.

De gamla träden förvandlas och övergår sakta till jord. De fort­sätter att vara viktiga för skogens växter och djur. Den multnande döda veden är ett perfekt tillhåll för många levande varelser, organismer.

Här hittar du inte bara skal­baggar, tusenfotingar och grå­suggor. Utan också insekten hoppstjärt, oliks slags snäckor och svampar. Tillsammans
åter­­för de näringen från veden till jorden.

Så kan nya generationer av träd, örter och buskar växa.

Hackspettens skafferi

Smådjuren som bor i de döda träden blir ett fint skafferi för hackspettar, trastar och mesar.

Kanske du kan se hur den tretåiga hackspetten flyger mellan träden. Den är på jakt efter lämpliga stammar att leta insekter i. Det fina boet har den hackat klart i en av de döende granarna.

Torra lavar knastrar under fötterna

Tallskogen växer på de stora stenhällarna. Det knastrar under fotsulorna när du går över de torra lavarna. Det mesta är grått men de låga växterna kråkbär och ljung ger färg.

Det finns en hög brant som skapats av bristning – förskjutning i jordskorpan. På en sådan förkastningsbrant är det många lavar som gillar att växa. Du kan se hur de klänger sig fast på det bara berget.

Andra slags lavar vill hellre slå sig ner på lövträd. På äldre rönnar och sälg växer korallbly­lav och stuplav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hällan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss