Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Olanderbodarna

I naturreservatet Olanderbodarna finns en gammal kalkbarrskog. Att det är kalk i marken gör att det växer ovanliga växter här. Du kommer att se spännande arter av svampar, kärlväxter, lavar och mossor. Själva Olanderbodarna, en fäbod, hittar du strax utanför naturreservatet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Kalkbarrskog med inslag av lövträd

Skogen växer på en bädd av material som isävar fört med sig när den stora inlandsisen smälte för nästan 9 000 år sedan. Detta material, så kallat isälvssediment, innehåller mycket kalk. Här finns ungefär lika mycket tall som gran. Dessutom är barrskogen uppblandad med grova lövträd, bland annat aspar. Kanske råkar du se någon av de aspar som är 75 centimeter i diameter i brösthöjd. De är riktigt imponerande.

Här har det brunnit

Förr i tiden var det vanligt att det brann i skogarna. På en gammal tallstubbe har vi hittat fyra brandskador från olika bränder i området. Dessa brandskador syns som glipor i barken långt ner på trädets stam och kallas för brandljud. Men det var granarna som klarade sig sämst vid skogs­brand. De brann upp, medan tallarna med sin höga barr­kronor klarade sig bättre. Därför är de äldsta träden tallar. De är 200 år gamla.

Du kommer att märka att det inte ligger så mycket död ved på marken, trots att skogen är gammal. Det beror också på bränderna.

Sedan bränderna har det vuxit upp nya granar. De har växt in i luckorna där man har huggit ner utvalda tallar.

Sällsynta svampar och sagolika växter

När det finns kalk i marken trivs lite ovanligare växter än vi är vana vid. Några av växterna har namn som för tankarna till sagans värd. Eller vad säger du om svart trolldruva, kanelros och skogsvicker? Man hittar också bland annat finbräken och kransrams.

En annan speciell sak med Olanderbodarna är mark­svamparna här. Bland annat kan du hitta olika sorters fjälltaggsvampar. Dessutom finns brandtaggsvamp regi­strerad i inventeringslistor. Det är en riktigt sällsynt svamp.

Här finns Sveriges största fångst­gropar

I närheten av naturreservatet finns många spår efter tidiga bosättningar. Bland annat finns Sveriges största koncentration av fångstgropssystem här.

En fångstgrop är en fallgrop som de använde vid jakt i äldre tider. Djuren föll ner i gropar­na. Dessa var tillräckligt djupa för att djuren inte skulle kunna ta sig upp igen. Några av fångst­gropsystemen vid Olanderbodarna är kilometer­långa.

Därför heter res­ervatet Olander­bodarna

Det finns nedlagda fäbodar i närheten. Det är en boplats dit byarna förde sina betesdjur om somrarna för att dryga ut till­gången på bete. Några av dem heter Olanderbodarna, därav namnet på reservatet. De ligger några hundra meter ifrån naturreservatet. Eftersom det finns fäbodar i närheten vet vi att kreatur har betat i skogen förr i tiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Olanderbodarna. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motor­drivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 10,2 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss