Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dille-Stormyren

Här kan du uppleva skog och våtmarker som påverkas av mycket kalk i marken. Det betyder att många speciella arter stortrivs.

Bild på liggande trädstam med vedsvampar

Vedtickor på multnande trädstam. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Speciella skogar

Barrskog som växer på marker med mycket kalk är väldigt speciella och sällsynta i ett större perspektiv. Kalken ger förutsättningar för många arter av växter och svampar att trivas. Det är ofta arter som bara trivs på kalkhaltiga marker.

Bland de mer i ögonenfallande växterna kan nämnas guckuskon, som är en storväxt orkidé. Svampar med konstiga namn som guckuskokremla, besk vaxskivling och kryddspindling förekommer i området.

Fläckvis finns gott om död ved, både stående och liggande trädstammar. Dessa döda träd bryts sakta ner till mull igen och det finns insekter och fåglar som trivs här.

Rikt kärr

En fjärdedel av reservatets yta utgörs av ett kärr med mycket kalk i. Det är kalk som följer med det ytliga grundvattnet som ger goda förutsättningar för många växter. Där trivs flera växter som bara trivs i kalkhaltiga miljöer. Bland andra finns flugblomster, axag och trådfräken där.

Gammal bosättning

Centralt i reservatet finns resterna av en gammal bosättning. Det har hittats en plats där man förr i tiden kolade trä till kol och tjära, en så kallad kolbotten. Dessutom finns odlingsdiken i anslutning till bosättningen. Det tyder på att man försökt öka skördarna på odlingarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Dille-Stormyren. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda annat än medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 27 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss