Bjurälven

I Bjurälvens natur­reservat kan du uppleva ett dramatiskt landskap. Här finns bubblande vatten och krater­liknande gropar. Bjurälven rinner delvis under jordytan och underminerar marken.

Utsikt över Blinda dalen

I blinda dalen försvinner Bjurälven tillfälligtvis för att dyka upp i dagsljuset längre ner.

Bjurälvens och grann­reservatet Korallgrottan är tillsammans ett helt unikt område. Det finns inget liknande i hela Sverige. Här finns nämligen en naturtyp som kallas karst.

Vad är det som är så speciellt? Karst är ett område som består av sprickor och grottor. Orsaken är att det finns väldigt mycket kalksten i marken. Och vatten – med hjälp av kolsyra – urholkar kalksten och det gör naturen väldigt speciell.

En osynlig vattenvärld

Här finns förrädiska hål i backen, underjordiska vattendrag och ett delvis okänt grottsystem. En spännande del är den så kallade Grytrännan. Rännan är mjuk och välslipad. Men den är också ihålig som ost.

Hålen – som kallas grytor – har bildats av stenar som legat kvar på ett ställe och rullats runt, runt under lång tid av forsande vatten. Grottorna är trånga och oftast vattenfyllda. Vissa är så svåra att nå att bara dykare kan besöka dem.

Underjordisk flod

I Blinda dalen försvinner Bjurälven ner under jorden. Det är orsaken till att älven kallas för ”den osynliga älven.” Några kilometer nedströms bubblar Bjurälven sedan upp ur marken. Just där ser det ut som i en kokande kastrull.

Den underjordiska älven gör att marken faller ihop och kollapsar. Samtidigt bildas trattformade gropar där sanden rinner ner likt ett timglas. Se upp för dem.

Var försiktig

För att inte utmana rasrisken har man byggt trappor längs de brantaste delarna av vandringsleden.

Bjurälvens karstlandskap har vunnit ett internationellt pris för att det är en sån fantastisk sevärdhet. Detta firades sommaren 2015 under tre dagar.

Bebodd gård

Gården Leipikvattnet är den nordligaste platsen i hela Jämtlands län där det bor folk året runt. Själva gården anses vara en väldigt värdefull miljö. Här finns fortfarande ett aktivt jordbruk och många, gamla byggnader som anses värdefulla.

 

Föreskrifter

 Inom reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra åverkan på mark eller geo­logiska föremål
 • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vege­tationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering eller på annat sätt
 • medföra hund som inte är kopplad
 • tälta annat än på härför upplåtna platser
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller bortföra mineral eller andra geologiska formationer
 • utan Läns­styrelsens tillstånd dyka i områdets vattenfyllda underjordiska grottsystem.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 23 km²

Kommuner: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Mer information

Det finns en broschyr om Bjurälvsområdet som heter Karstlandskap i världsklass. Du kan ladda ner den här

Karstlandskap i världsklassPDF

Mer information