Bjurälven

I Bjurälvens natur­reservat kan du uppleva ett dramatiskt landskap. Här finns bubblande vatten och krater­liknande gropar. Bjurälven rinner delvis under jordytan och underminerar marken.

Utsikt över Blinda dalen

I blinda dalen försvinner Bjurälven tillfälligtvis för att dyka upp i dagsljuset längre ner.

Bjurälvens och grann­reservatet Korallgrottan är tillsammans ett helt unikt område. Här finns nämligen en naturtyp som kallas karst. I ett nästan tre kilometer långt område kan du se många olika geologiska spår från vattnets aktivitet både ovan och under mark.

Vad är det som är så speciellt? Karst är ett geologiskt fenomen som ofta består av sprickor och grottor. Det är rinnande vatten, som med sin naturligt låga halt av kolsyra, urholkar berget som består av nästan bara kalksten.

Bjurälvens karstlandskap har vunnit ett nationellt pris för att det är en sån fantastisk sevärdhet. Detta firades sommaren 2015 under tre dagar.

En osynlig vattenvärld

Här finns förrädiska hål i backen, underjordiska vattendrag och ett delvis okänt grottsystem. En spännande del är den så kallade Grytrännan. Rännan är mjuk och välslipad. Men den är också ihålig som ost.

Hålen – som kallas grytor – har bildats av stenar som legat kvar på ett ställe och rullats runt, runt under lång tid av forsande vatten. Grottorna är trånga och oftast vattenfyllda. Vissa är så svåra att nå att bara dykare kan besöka dem.

Underjordisk flod

I Blinda dalen försvinner Bjurälven ner under jorden. Det är orsaken till att älven kallas för ”den osynliga älven.” Några kilometer nedströms bubblar Bjurälven sedan upp ur marken. Just där ser det ut som i en kokande kastrull.

Den underjordiska älven gör att marken faller ihop och kollapsar. Samtidigt bildas trattformade gropar, så kallade doliner, där sanden rinner ner likt ett timglas.

Tillgänglighet

Från parkeringen vid gården Leipikvattnet är det tre kilometer vandring längs led genom frodig fjällvegetation fram till själva karstområdet. På grund av den höga kalkhalten i marken kan du se väldigt många fina växter på din vandring dit.

Med hjälp av broar, spänger och trappor kan du ta dig runt på stigar och upptäcka området. Följer du hela stigen i karstområdet blir det en slinga på ytterligare fyra kilometer.

Det finns en raststuga precis innan du kommer fram till karstområdet. Raststugan får endast användas i yttersta nödfall.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 Inom reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra åverkan på mark eller geo­logiska föremål
 • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vege­tationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering eller på annat sätt
 • medföra hund som inte är kopplad
 • tälta annat än på härför upplåtna platser
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller bortföra mineral eller andra geologiska formationer
 • utan Läns­styrelsens tillstånd dyka i områdets vattenfyllda underjordiska grottsystem.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 23 km²

Kommuner: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Mer information

Det finns en broschyr om Bjurälvsområdet som heter Karstlandskap i världsklass. Du kan ladda ner den här

Karstlandskap i världsklass Pdf, 12.6 MB.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss