Jougdadalen

Söker du det orörda och det vackra? Jougdadalen ligger i fjällen och innehåller gammal skog och många vattendrag. Det är kanske den mäktigaste orörda dalgången i hela Jämtlands län. Här finns faktiskt riktig vildmark.

Vy över Jougdaberg

Jougdaberg är ett av de fjällhemman som finns i Jougdadalen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Jougdadalen är en dalgång med mycket gammal och urskogsliknande skog. Här finns många omkullfallna och torra träd.

I dalen finns många sjöar och bäckar. Det är ett stort och orört sjösystem. Här finns också många olika djur. Vissa arter är hotade och därför viktiga att skydda.

En lång rad av sjöar

Reservatet omfattar hela dalgången mellan Jerik­klumpen och Klumpvattnet. Genom dalen rinner Jougdån. Längre ner – nedströms – byter den namn först till Risedeån. Ännu längre ner kallas den för Storån.

Här finns inga dammar eller kraftverk. Sjöarna är fria vilket kallas oreglerade. De ligger på en lång rad efter varandra och omges av orörd skog. I några tjärnar samt från sjön Stor-Jougdan och nedströms till gränsen för renbetesland är fisket upplåtet som allmänt kortfiske.

Unikt i Jämtlands län

För just vårt län är Jougda­dalen mycket speciell. Storleken och omgivningarna – kalfjäll och orörd skog – gör reservatet mycket ovanligt.

Samiskt land

Hela området präglas av samiskt liv och arbete. Här finns spår, rester och lämningar från den tiden då samerna levde av jakt och fiske. Den tiden kallas fångstkulturen och är den tidigaste perioden i den samiska samhälls­utvecklingen.

Senare utvecklade samerna renskötsel då de skaffade sig och levde av tama renar.

Renskötsel hela året

Nästan hela reservatet är ett område där renskötsel får ske året runt. Samebymedlemmarna har dessutom rätt till jakt och fiske. Detta kallas ”åretrunt­marker för renbete.”

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

1800-talets nybyggare

Vid stranden av Stor-Jougdan ligger gården Tjärnback. Mellan sjöarna Övre och Yttre Långvattnet ligger gården Flyberg. Hit kom personer – kallades nybyggare – och bosatte sig på platser som var o­bebodda.

Runt dalgången finns tre äldre gårdar. Vid Hemsjön ligger Jougdaberg. Den första familjen som kom hit flyttade till Jougdaberg år 1815.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Jougdadalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
 • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
 • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 320 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss