Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljö och vatten

Vi driver många, stora projekt som förbättrar vattendragen och fisket i länet.
I samarbete med andra aktörer återställer vi vattendrag som har påverkats negativt.
Det gynnar växter, djur och fisket.

Ett barn som cyklar på en grusväg.

Från Paris till Jämtlands län!
I oktober 2019 antogs Fossilbränslefritt 2030 – en energi- och klimatstrategi för Jämtlands län. Den ska visa vägen för hur vi tillsammans når det mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet.

Ett flygplan på väg att landa.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Två händer som tar upp vatten från en sjö.

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos oss kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss