Miljö och vatten

Solceller på ett tak. Foto: mostphotos.se

Om du planerar att installera solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Omslag till rapporten: Fossilbränslefritt 2030

Från Paris till Jämtlands län!
I oktober 2019 antogs Fossilbränslefritt 2030 – en ny strategi för Jämtlands län. Den ska visa vägen för hur vi tillsammans når det mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet.

Oljefat som ligger ute i naturen.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

En fors.

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos oss kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.