Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långstrandberget

Här kan du uppleva en tallskog med långa stråk av örtrik granskog som sträcker sig genom området.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tallpark

Skogen i reservatet har växt upp efter bränder på 1800-talet. Du kan se kolade stubbar, små mängder av död ved och brandskador på träd­stammar. Tallskogen i naturreservatet har här och var blivit ­huggen i äldre tid. Det har gjort att skogen ger intryck av att vara skött som en park.

Europeiska värden

Nästan hela naturreservatet ingår i det Europe­iska nätverket för skyddade områden, Natura 2000. Det är främst den örtrika granskogen som är intressant att skydda. Granskogen är påverk­ad av kalk i marken och det gör att speciella arter som skogsrör och lappranunkel kan leva där.

Välkänt område

Naturreservatets höga natur­värden är väl känt bland natur­intresserad allmänhet och specialintresserade botanister.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Långstrandberget. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 73,9 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss