Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Jämtlands län representerar regeringen på regional nivå. Vårt uppdrag handlar om att de nationella målen ska få genomslag och att verksamheten ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i länet. Vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden, vilket gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats.

Några av Länsstyrelsens medarbetare.

Några av våra trevliga arbetskamrater.

Som medarbetare kan vi erbjuda dig:

 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

Vi är cirka 240 välutbildade medarbetare. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, kommunikatörer, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare och samhällsplanerare.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund med respekt, professionalitet och öppenhet.

Vår arbetsmiljöpolicy Pdf, 575.1 kB.

Våra lediga jobb

Det finns många fördelar med att arbeta på länsstyrelsen. Vi erbjuder ett antal förmåner, vissa av dem är ett resultat av att vi är en statlig myndighet medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Här är några av de förmåner Länsstyrelsen Jämtland erbjuder:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Arbetsfria och förkortade arbetsdagar i samband med helger
 • Semestertillägg
 • Individuella löner
 • Ledighet med lön för till exempel läkarbesök och flytt
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Möjlighet till ersättning för kurslitteratur vid fritidsstudier
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Friskvårdshalvdagar
 • Egen motionslokal
 • Företagshälsovård
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin
 • Fritt kaffe/te och frukt

Bra villkor när du blir förälder

 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete
 • Rätt till deltidsarbete intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Föräldrapenningtillägg

För många studenter är Länsstyrelsen en intressant arbetsplats att ha sin praktik eller skriva sitt examensarbete på. Vi tar emot praktikanter och examensarbetare i mån av plats och behov.

Läs om våra olika verksamhetsområden på hemsidan och kontakta oss och berätta vad ditt examensarbete eller praktik skulle handla om och hur det kan bidra till din utveckling samt utveckling av vår verksamhet.

Kort presentation av våra enheter och verksamhetsområden

Bedömningen görs av chef på berörd enhet. Du kan vända dig till nedanstående personer med din förfrågan.

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén Mattsson, enhetschef
Telefon 010-225 32 88

Urban Westbye, biträdande enhetschef
Telefon 010-225 32 80

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Kristina Albertsson, enhetschef
Telefon 010-225 34 73

Ida Karmteg, biträdande enhetschef
Telefon 010-225 33 02

Eldrimner

Ulrika Brydling, verksamhetschef
Telefon 010-225 33 90

Naturvårdsenheten

Bitti Jonasson, enhetschef
Telefon 010-225 36 08

Göran Gabling, biträdande enhetschef
Telefon 010-225 32 11

Landsbygdsenheten

Maria Pettersson, tillförordnad enhetschef
Telefon 010-225 35 35

Samhällsenheten

Ingrid Arltoft Henriksson, enhetschef
Telefon 010-225 30 00

Therese Räftegård Färggren, biträdande enhetschef
Telefon 010-225 34 21

Vattenheten

Jens Fuchs, enhetschef
Telefon 010-225 32 38

Annika Lundmark, biträdande enhetschef
Telefon 010-225 33 44

 

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss