Jobba hos oss

Länsstyrelsen Jämtlands län representerar regeringen på regional nivå. Vårt uppdrag handlar om att de nationella målen ska få genomslag och att verksamheten ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i länet. Vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden, vilket gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats.

Några av Länsstyrelsens medarbetare.

Ida, Kenth, Marina och Nathalie söker nya arbetskamrater.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund med respekt, professionalitet och öppenhet.

Som medarbetare kan vi erbjuda dig:

 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

Vi är cirka 240 välutbildade medarbetare. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, kommunikatörer, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare och samhällsplanerare.

Läs vår arbetsmiljöpolicyPDF

Du hittar våra lediga jobb här.

Det finns många fördelar med att arbeta på länsstyrelsen. Vi erbjuder ett antal förmåner, vissa av dem är ett resultat av att vi är en statlig myndighet medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Här är några av de förmåner Länsstyrelsen Jämtland erbjuder:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Arbetsfria och förkortade arbetsdagar i samband med helger
 • Semestertillägg
 • Individuella löner
 • Ledighet med lön för till exempel läkarbesök och flytt
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Möjlighet till ersättning för kurslitteratur vid fritidsstudier
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Friskvårdshalvdagar
 • Egen motionslokal
 • Företagshälsovård
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin
 • Fritt kaffe/te och frukt

Bra villkor när du blir förälder

 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete
 • Rätt till deltidsarbete intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Föräldrapenningtillägg

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Säsongsarbetare till Vattenenhetens fältverksamhet.

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Robert Martinsson, Igor Skederija, Jim Norrman, Tommy Albertsson, Jeanette Karlsson, Marina Nordlander, Joel Schill, Elin Rydvik, Veronica Strömberg, Magnus Adolfsson, Oscar Adolfsson, Sienna Gray, Malte Sjödin, Simon Grund, David Rodhe och Kristoffer Kvarnlöf som Säsongsarbetare till Vattenenhetens fältverksamhet.

Friluftshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Fredrik Olausson, som Friluftshandläggare vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 5 maj 2021.

Kommunikationschef

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Alexandra Kärnlund, som Kommunikationschef vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 29 april 2021.

Samhällsplanerare/planarkitekt

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Vera Persson Holm, som samhällsplanerare/planarkitekt vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 16 april 2021.

Upphandlare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sara Bystedt, som upphandlare vid ekonomi- och upphandlingsfunktionen.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 16 april 2021.

Tre miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Jacob Thomas, Kristofer Holmsten och Maja Edström som miljöskyddshandläggare inom vattenärenden och miljöfarlig verksamhet på Djur- och Miljöenheten.

Jurist

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Ian Kindstrand som jurist vid Rättsfunktionen, Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 18 mars 2021.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

För många studenter är Länsstyrelsen en intressant arbetsplats att ha sin praktik eller skriva sitt examensarbete på. Vi tar emot praktikanter och examensarbetare i mån av plats och behov.

Läs om våra olika verksamhetsområden på hemsidan och kontakta oss och berätta vad ditt examensarbete eller praktik skulle handla om och hur det kan bidra till din utveckling samt utveckling av vår verksamhet.

Bedömningen görs av chef på berörd enhet. Du kan vända dig till nedanstående personer med din förfrågan.

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén Mattsson, enhetschef
010-225 32 88

Urban Westbye, biträdande enhetschef
010-225 32 80

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Kristina Albertsson, enhetschef
010-225 34 73

Ida Karmteg, biträdande enhetschef
010-225 33 02

Eldrimner

Bodil Cornell, verksamhetsledare
010-225 32 72

Naturvårdsenheten

Bitti Jonasson, enhetschef
010-225 36 08

Göran Gabling, biträdande enhetschef
010-225 32 11

Henrik Hansson, funktionschef Vilt och Fält
010-225 34 77

Per Sander, funktionschef Naturskydd och förvaltning
010-225 34 81

Landsbygdsenheten

Peter Andrén, enhetschef
010-225 32 04

Helena Svärd, biträdande enhetschef
010-225 34 93

Eva Engström, biträdande enhetschef
010-225 33 95

Samhällsenheten

Magnus Lindow, enhetschef
010-225 32 25

Lillemor Landsten, biträdande enhetschef
010-225 33 75

Vattenheten

Jens Fuchs, enhetschef
010-225 32 38

Annika Lundmark, biträdande enhetschef
010-225 33 44

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.


Kontakt

Frida Hallman

HR-chef