Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knätten

Mellan Älvros och Sveg finns detta lätt nåbara naturreservat som fått sitt namn av berget i västra delen. Här får du uppleva en gammal tallskog med inslag av olika sorters våtmarker.

Bild på stenblock och gamla tallar

Tallskog som fått stå kvar

En stor anledning till att området öster om Knätten blivit naturreservat är den gamla tallskogen. Den är i stort sett opåverkad av modernt skogsbruk och karaktäriseras som urskogsliknande.

Det finns gott om gamla döda träd som antingen fortfarande står upp eller som fallit till marken och börjat brytas ned av olika organismer. De som står upp kallas torrakor. Ofta finns bohål i stammarna, som hackspettar hackat ut.

I områdets västra del, i sluttningen på berget Knätten blandas tallskogen upp med mycket gran. Granarna har vuxit upp efter senaste skogsbranden och breder ut sig terrängen.

Spår efter skogsbränder

Tallarna bär spår av gamla skogsbränder. Då tallarna har tjock bark och inga lågt sittande grenar överlever de i större andel än exempelvis gran. På vissa tallar finns brandskador långt ner på stammen. De ser ut som glipor i barken, ibland med kolrester kvar. Dessa spår kallas för brandljud.

Strängar och flarkar

Inom naturreservatets gränser kan du få se och uppleva olika sorters våtmarker. De som sticker ut och syns är områden av strängflarkkärr. De är uppbyggda av strängar och flarkar. Flarkar är de vattensamlingar, ofta långsmala, som däms upp av lika långsmala strängar av torv. Dessa kärr kan bildas i sluttande våtmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Knätten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 1 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss