Bastudalen

Bastudalens natur­reservat består av fjället Drommen och den djupa flod­dalen Dromskåran som skapades under istiden. Här kan du uppleva känslan av vildmark trots att det inte är långt till turist­anläggningar.

Vy från Bastudalen med fjället Drommen i bakgrunden

Det karaktäristiska fjället Drommen bär på en hel del spår efter istiden. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Många besökare lockas av att komma till Bastudalen i Oviksfjällen för att uppleva den trånga, djupa ravinen Dromskåran. Du ser Drom­skåran bäst på håll, från skidbackarna på andra sidan dalgången. Enklaste sättet att komma till ravinen är att gå från Dromliftens bergstation.

Dromskåran är 50 meter djup, 150 meter bred och nästan en kilometer lång. Den ligger invid fjället Drommen som är 1 140 meter över havet.

Spår efter istiden

Dromskåran skapades när istidens stora glaciärer smälte. Då forsade väldiga vatten­massor fram i passet mellan Drommen och Falkfångar­fjället. Fortfarande idag kan du se många spår efter istiden här.

Ett exempel är den ås som slingrar sig uppför berget vid skidbacken vid Dromliften. Det är en slukås som består av krossad sten som malts ner till sand. Tack vare inlandsisen kan du alltså gå uppför backen på torrt och fint underlag.

Hemligheten med snöfältet

I Bastudalen låg fäbodvallarna Dromhövallen, Bastudalen och Rönnåsen. De är numera nedlagda och bara Dromhö­vallen har rester kvar av de gamla timrade byggnaderna.

Om du tittar österut mot Drommen vid rätt tid på våren kan du se att den sista snön bildar formen av en trana.

Förr i tiden visste fäbod­stintorna att när tranan syntes på Drommen var det dags att flytta djuren till fäbodvallarna för sommaren.

Föreskrifter

Välkommen till Bastudalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 28 km²

Kommuner: Åre, Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område