Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bastudalen

Bastudalens natur­reservat består av fjället Drommen och den djupa flod­dalen Dromskåran som skapades under istiden. Här kan du uppleva känslan av vildmark trots att det inte är långt till turist­anläggningar.

Vy från Bastudalen med fjället Drommen i bakgrunden

Det karaktäristiska fjället Drommen bär på en hel del spår efter istiden. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Många besökare lockas av att komma till Bastudalen i Oviksfjällen för att uppleva den trånga, djupa ravinen Dromskåran. Du ser Drom­skåran bäst på håll, från skidbackarna på andra sidan dalgången. Enklaste sättet att komma till ravinen är att gå från Dromliftens bergstation.

Dromskåran är 50 meter djup, 150 meter bred och nästan en kilometer lång. Den ligger invid fjället Drommen som är 1 140 meter över havet.

Spår efter istiden

Dromskåran skapades när istidens stora glaciärer smälte. Då forsade väldiga vatten­massor fram i passet mellan Drommen och Falkfångar­fjället. Fortfarande idag kan du se många spår efter istiden här.

Ett exempel är den ås som slingrar sig uppför berget vid skidbacken vid Dromliften. Det är en slukås som består av krossad sten som malts ner till sand. Tack vare inlandsisen kan du alltså gå uppför backen på torrt och fint underlag.

Hemligheten med snöfältet

I Bastudalen låg fäbodvallarna Dromhövallen, Bastudalen och Rönnåsen. De är numera nedlagda och bara Dromhö­vallen har rester kvar av de gamla timrade byggnaderna.

Om du tittar österut mot Drommen vid rätt tid på våren kan du se att den sista snön bildar formen av en trana.

Förr i tiden visste fäbod­stintorna att när tranan syntes på Drommen var det dags att flytta djuren till fäbodvallarna för sommaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Bastudalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 28 km²

Kommuner: Åre, Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss