Samhälle

En person som ritar ett hus. Foto: mostphotos.se

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika intressen, och se till att nationella mål får genomslag i länet.

En brandbil från en gemensam övning i Lierne Norge. Foto: Johannes Poignant.

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet, men du som individ har också ett ansvar.

Hällristningarna i Glösa, Alsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och forn­lämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län.

En bil som tävlar i folkrace.

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.