Samhälle

real estate, technology and accomodation - picture of man drawing a house on virtual screen

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika intressen, och se till att nationella mål får genomslag i länet.

Male and female fire fighters in Germany after rescue operation

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet, men du som individ har också ett ansvar.

Storslagen fjll nyrestaurerad kta i Bartjan, Tsssens sameby.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och forn­lämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län.

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.