Öraån

Välkommen till ett litet och intressant reservat. I och runt vattnet finns många sorters växter och djur. Gladast är vi för att den sällsynta och spännande flod­pärl­musslan trivs just här.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Öraåns klara, strömmande vatten gömmer sig flodpärl­musslan och den viktiga öring­en. Den störningskänsliga muss­lan skyddar vi bland ann­at genom att omkringliggande skog inte får huggas ner.

Strömmande vatt­en

Öraån är cirka 9 kilometer lång i sin helhet och rinner mellan två sjöar. De är Stor-Örasjön och Tivsjön. Naturreservatet omfattar bara cirka 2,6 kilo­meter av ån.

I ån rinner vattnet på olika sätt och med helt olika hastigheter. Dessutom är ån både djup och grund. Och det är bra.

Biologisk mångfald

Att här finns lugna, stilla vatten och forsar, gör att många olika sorters växter och djur lever här. Och när det finns många olika sorters växter och djur kallar vi det för biologisk mång­fald.

Under våren är det ofta extra mycket vatten i ån. Och att det är lite vatten ibland och mycket vatten under andra perioder, är också bra. Det gör så att det finns många olika växt- och djur­arter även på stränderna.

Långlivad mussla med höga krav

Här finns många öringar och flodpärlmusslor. Just flodpärl­musslan är Öraåns värdefull­aste art och därför viktigast att skyddat.

Flodpärlmusslan lever på bott­nar med sand, grus och stenar. Den överlever genom att filt­rera vattnet och äta väldigt små växt- och djurdelar.

Ömtålig mussla

För att den ska trivas måste vattnet vara klart och innehålla mycket syre. Det måste också finnas öring eller lax i vattnet. Orsak till det är att när flod­pärl­musslan är en liten larv – ungefär som en bebis – så lever den på gälarna hos fisk­arna.

Vi räknar årsring­arna

Flodpärlmusslan blir riktigt, riktigt gammal. Åldern bestäms utifrån de årsringar som bildas i musslans skal. Den äldsta musslan vi känner till i Sverige, var 280 år gammal.

Fiske efter flodpärlmussla var vanligt förr i tiden. Det gjorde att det inte blev så många kvar av dem. Därför är flodpärl­musslan fridlyst i hela landet.

Inte bara vatten

Stränderna och skogen närm­ast ån ingår också i reservatet.
I skogen finns mest ung och klen granskog. Här finns även gråal, sälg och björk närmast vattnet.

Närmast ån växer ormbunken hultbräken, stenbär och älg­gräs. Du hittar också midso­mmarblomster, kransrams, måbär och en och annan blå­sippa. Här och var kan du ock­så se lövträd som bävern gnagt av och fällt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Öraån. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • fånga, störa eller skada flodpärl­musslor, däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • vaska efter guld eller andra ämnen,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 m,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 19,6 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss