Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näxåsen

Här kan du uppleva riktigt gamla granar. Granskogen har fått växa upp i fred från större bränder och på så sätt gynnat många sällsynta arter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammelgranar

I en riktigt gammal granskog, kan du se att det finns granar i olika åldrar. Det finns även döda träd som antingen fortfarande står upp eller ligger ner på marken. De döda träden finns i olika stadier av nedbrytning. Där trivs många sällsynta ved­svampar som lappticka, rosen­ticka och skrovellav. Och finns det döda träd så trivs insekter och fåglar förträffligt.

Det finns spår efter bränder i området. Vid brand i skogen brinner ofta granarna och all död ved upp. Bara tall klarar sig hyfsat bra. I om­rådet finns en del höga stubbar av tall som är kvarlevor efter skogsbrand.

Bete på skogen

Ända fram till 1900-talets början nyttjades området till fäbodbete. Då gick kor, getter och får på skogen och betade under sommaren. I naturliga luckor eller där man huggit enstaka träd nådde ljuset ner till marken. Där trivdes ätbara gräs och örter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Näxåsen. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 56,4 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss