Fjällvärlden

Att färdas längs de statliga lederna är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. Totalt finns drygt 200 mil statlig led i Jämtlands län, både vinter- och sommarleder. De statliga fjällederna är långfärdsleder med långa avstånd mellan start- och målpunkter. Längs vissa vinterleder är det tillåtet att köra snöskoter under viss del av året. Utöver leder i fjällområdena finns också vandringsstigar i flera av våra naturreservat.

Vandring på kalfjäll

Vandring på kalfjäll. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Aktuellt vid Gåsen

Gåsens Fjällstuga är stängd och tar inte emot några gäster från 2024 och framåt. För att trygga fjällsäkerheten håller Länsstyrelsen ett mindre säkerhetsrum med hjälptelefon öppet på platsen under 2024. Rummet är endast avsett för nödsituationer.

I området kring Gåsen är det oftast långt mellan mänskliga möten. Besökare behöver bära med sig tält, förnödenheter och ha (fjäll)erfarenhet.

Det sker även förändringar i verksamheten vid andra STF-anläggningar i Jämtlandsfjällen.

Vad händer i Jämtlandsfjällen i vinter? på STF webbplats Länk till annan webbplats.

Karta över leder, rastskydd, fjällstugor och hjälptelefoner i området kring Gåsen.

Karta över leder, rastskydd, fjällstugor och hjälptelefoner i området kring Gåsen.

Fjällsäkerhet

Länsstyrelsen ansvarar för säkerheten längs det statliga ledsystemet i fjällen, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rastskydd, säkerhetsrum och hjälptelefoner

På strategiska platser längs lederna finns rastskydd utplacerade, de flesta utrustade med hjälptelefon. Där kan du söka skydd vid dåligt väder och få tak över huvudet under fikarasten. Rastskydden får inte användas för övernattning, förutom i nödsituationer. Även veden som körs ut till rastskydden är avsedd för nödsituationer. Om veden eldas upp i ”mysbrasor” och tar slut, förvärrar det situationen för en verkligt nödställd person.

I länet finns flera övernattningsstugor och fjällstationer längs ledsystemet. De flesta drivs av Svenska Turistföreningen, STF. När fjällstugor och fjällstationer är stängda finns ett mindre säkerhetsrum öppet, endast avsett för nödsituationer. Vid de flesta stugor finns en hjälptelefon.

Broar och vad

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns oftast broar. Mindre vattendrag får vandrare vada över på egen hand. Tänk på att vattnet ofta stiger snabbt när det regnar mycket. Då kan även ett vattendrag som ser litet ut på kartan bli besvärligt att vada över.

Sommarleder markeras med orange-röd färg som målas på stenar, rösen, träd eller stolpar. Vinterleder markeras med röda ledkryss på stolpar. Två kryss på samma stolpe betyder att leden ändrar riktning. Längs vissa sträckor går sommar- och vinterleder ihop, då finns båda typerna av markeringar.

En blå-vit skylt med en skoter på betyder att du även får köra snöskoter längs leden, dock endast på väl snötäckt mark och som längst till 19 april.

Ibland går vinterlederna över sjöar och vattendrag, och markeras då med ruskor eller vägkäppar med reflex.

Förutom ledmarkeringar finns också vägvisningsskyltar längs det statliga ledsystemet. Skyltarna är blå med vit text.

I fjällkartan markeras sommarleder med en prickad linje och vinterleder med en streckad linje. Där sommar- och vinterled sammanfaller är linjen på kartan heldragen.

En skotersymbol på kartan markerar vinterled där det under vissa tider på året även är tillåtet att köra skoter.

På kartan finns också symboler för rastskydd, broar, vadställen med mera. Innan du ger dig ut på fjället – lär dig vad symbolerna betyder och öva på att orientera dig.

Kartor är färskvara, så använd alltid en aktuell karta och sök efter uppdaterad information om området du vill besöka. Leder och anläggningar kan flyttas, förändras eller läggas ned helt, vilket kan bli en obehaglig eller i värsta fall farlig överraskning.

Lantmäteriets fjällkarta Länk till annan webbplats.

I fjällen skiftar vädret ofta snabbt, både sommar och vinter. Solsken och vindstilla i ena stunden kan bli till hård vind, dimma eller snödrev och noll sikt i nästa. Håll alltid koll på väderprognosen och respektera eventuella vädervarningar. Ta med dig kläder och utrustning för att klara alla typer av väder.

SMHI Fjällväder Länk till annan webbplats.

Fjällsäkerhetsrådet är en statlig organisation med uppgift att förebygga olyckor i fjällen. På webbplatsen fjällsäkerhetsradet.se finns mängder av matnyttig information, och tips om förberedelser och utrustning för en så trygg och säker fjälltur som möjligt.

Fjällsäkerhetsrådet.se Länk till annan webbplats.

Beger man sig ut i brant terräng vintertid kan det finnas risk för laviner. På Naturvårdsverkets webbplats lavinprognoser.se publiceras dagliga bedömningar av lavinfaran i de svenska fjällen. Prognoserna är avsedda som underlag för att kunna fatta säkrare beslut.

Lavinprognoser.se Länk till annan webbplats.

Rastskydd vid Stäntja

Rastskydd vid Stäntja. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Förvaltningen av leder i Jämtlands län

Det statliga ledsystemet finns i fjällvärlden och sköts om av Länsstyrelsen. Utöver de statliga lederna finns det leder som sköts av kommuner, lokala föreningar och privata entreprenörer. Dessa leder ligger oftast i närheten av samhällen och turistanläggningar.

Under perioden 15 februari till och med den 19 april säkerställer Länsstyrelsen de statliga vinterledernas markeringar, passager över is samt kontrollerar att lederna är framkomliga och att vegetation inte skymmer markeringar, vägvisning och information.

Fjällförvaltning Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls. Det du tar med dig till fjällen måste du också ta med dig därifrån.

Vid vissa rastskydd längs lederna finns torrdass, och på enstaka ställen finns separata dass utplacerade. Kom ihåg att ta med eget toalettpapper. Behöver du uträtta dina behov och det inte finns dass i närheten – gå LÅNGT från leden, hitta en plats där det är osannolikt att någon annan kommer att gå, gräv en liten grop, gör det du behöver och täck noga över. Ha gärna med en liten trädgårdsspade eller liknande i ryggsäcken.

Snöskoter och annan motortrafik

Skoter längs med vinterled

Skoter längs med vinterled. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Större delen av fjällen i Jämtlands län ingår i förbudsområden, även kallade regleringsområden. Där får du bara köra snöskoter på särskilt markerade skoterleder, som längst till 19 april. Leden är tre meter bred åt vardera sida från ledstolparna. Du får inte köra utanför leden, och aldrig på annat än väl snötäckt mark. Tillåtna leder markeras med blå-vit skylt med en snöskoter på. På kartan markeras leden med en snöskotersymbol.

Längs vinterleder där det är tillåtet att köra snöskoter är det också tillåtet att åka skidor, gå med snöskor, köra hundspann och liknande aktiviteter. Längs sådana leder behöver alla vara extra uppmärksamma och visa hänsyn till medbesökare.

Skoterkörning i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Övrig motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det går också att söka dispens för terrängkörning. Elcykel är ett motorfordon och ingår därför inte i allemansrätten.

Motortrafik i naturen Länk till annan webbplats.

Visa hänsyn

Vandrande renar

Renar på fjällkam. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fjällvärlden är en tuff miljö där både djur och växter tidvis får kämpa hårt för att överleva. När vi människor kommer dit som gäster behöver vi ha det i åtanke och visa hänsyn. Renar och andra djur har alltid företräde på leden och i naturen. Stanna och låt dem gå undan i lugn och ro eller välj en annan väg - springer de iväg har du kommit för nära.

Även dina medbesökare och de som har fjällen som sin arbetsplats uppskattar ett hänsynsfullt bemötande.

Hänsyn i fjällvärlden

Prenumerera

På sidan Aktuellt i fjällvärlden lägger vi ut aktuell information kring statliga fjälleder och anläggningar i Jämtlands län. Du kan prenumerera på nyheter från sidan om du anger din e-post.

Aktuellt i fjällvärlden

 

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss