Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gåstjärnsvalen

Följ stigen in i Gåstjärnvalens naturreservat, en riktig gammelskog. En vandring genom naturreservatet kan bjuda på möten med blomstrande bergss­luttningar, fåglar och vackra orkidéer. Ovanliga svampar och små mörka skogssjöar finns också här. Tag ett djupt andetag och använd alla dina sinnen för att uppleva Gåstjärnvalen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gåstjärnvalens granskog sköter sig själv. Träden dör av ålder­dom, faller till marken och ger plats åt nya plantor att växa upp.

Många av träden är över 150 år, men det finns också de som är dubbelt så gamla.

Ta en vandringstur här bland de gamla granarna. Lägg märke till alla stammar som förmultnats – de har fallit sönder till mull. Där finns det mycket näring. Du hittar också många höga stubbar och träd med avbrutna toppar.

Fuktig luft är bra för svampar

Bästa recept för att få svampar att växa bra? Det ska ha vuxit skog sedan lång tid och det måste finnas gamla och döda träd. Något annat svampar gillar är fuktig luft. Gåstjärnvalen ligger inte långt från Kall­sjön och det ger en fuktig luft.

Här växer flera svampar på döda träd. De kallas ved­svampar. Det finns också lavar som växer på torra grenar. Det ser nästan ut som de hänger som draperier från grenarna.

Sagolika namn

Svamparna är inte bara mycket ovanliga. De har också spänn­ande namn. Här växer doft­skinn, rosenticka och ullticka.

Lavarna är också sällsynta och har namn som sätter igång fantasin. Vad sägs om skugg­nål, smalskaftlav och blekspik?

Ovanligt vackra blommor

I skuggan bland mossa döljer sig de lite oansenliga orkidé­erna knärot, skogsfru och grönkulla.

Först kanske du knappt märkte dem. Men tittar du närmare ser du i detalj hur vackert blomm­orna är skapade.

Blomstrande sluttningar och kärr

Andra intressanta växter här är trolldruva, nordisk stormhatt och torta. De blir höga och trivs i sluttningarna mot Skulberget och Gåstjärnvalen.

Gillar du ormbunkar? Då är du på rätt plats för här hittar du strutbräken och fjällbräken.

De fuktiga våtmarkerna inne­håller mycket kalk. I kärren trivs till exempel purpurvit­mossa, dvärglummer och fjällruta.

Sångsvan i skogstjärnen

När du går längs den lilla skogs­stigen passerar du två små sjöar, tjärnar.

Har du tur kan du se fåglar där, både större och lite mindre. Till exempel händer det att sång­svan och smålom håller till här ibland. Det är också ett populärt ställe för andfågeln svärta och svarthakedoppingen.

Tjäder och hackspett

Glöm inte att titta upp mot grantopparna. Kanske du kan hitta en tjäder uppflugen i toppen av en gran.

Använder du också öronen på din fågelspaning? Då är chans­en stor att du hör hur den tretåiga hackspetten hamrar mot trädstammarna. Det gillar också spillkråkan och grå­spetten att göra som du också hittar här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Gåstjärnvalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och
  • lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter.
Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 2,23 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss