Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Båthushöjden

Här kan du strosa omkring på höjder med väldigt gammal tall­skog. Vissa tallar är hela tre hundra år gamla.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Gammal skog

När de äldsta tallarna i det här naturreservatet var små plant­or hade inte botanikern Carl von Linné hunnit ge tallen dess latinska namn, Pinus sylvestris. Genom århundradena som gått sedan dess har skogen brunnit, stormen har härjat bland träden och det har faktiskt också huggits en del i området. Ändå står många tallar och även en del granar kvar sedan 300 år tillbaka.

När skog får växa till sig under lång tid dör träd. Det bildas död ved som liggande trädstammar eller stående torrakor. Vedsvampar och lavar trivs bland den döda veden, liksom vedinsekter och fåglar. Motsägelsefullt kan tyckas, men i den döda delen av skogen lever det om som mest.

Berget går i dagen

Jordlagret på de båda höjderna är tunt och på flera ställen kommer berget fram. Det finns stora hällar men också branta klippor där fukt och solbel­ysning gör att flera mossor och lavar trivs.

Längst upp på de båda bergen finns sprickor i berget som visar sig som små raviner och sänkor.

Tornseglare och sidensvans

Den gamla skogen lockar spec­iella fågelarter. Förutom tofs­mes och trädkrypare har man observerat både häckande sidensvans och tornseglare. Såklart finns det både större hackspett och tretåig hackspett som har många döda träd att trumma på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Båthushöjden. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng på bar­mark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 98 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss