Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skärvags­dalen

Välkommen till ett urskogsområde med många samiska arv. Här finns både riktigt gammal skog och kåtaplatser efter samer som bott här.

Vy från Skärvagsdalens naturreservat

I den glesa tallskogen syns fjällen i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet ligger i dag nära en modern fritidsby. Men här har funnits människor sedan lång tid. I reservatet finns spår, kallas ibland kulturlämningar, efter samiska hus.

Det finns också rester efter ett så kallat sameviste. Det är en bo­plats eller en läger­plats som användes av samer.

Gammal skog

I den glesa tallskogen på nordsluttningen, har granarna trängt sig in bland flera hundra år gamla tallar. Det kan vara så att de ganska unga granarna är de allra första som växer här.

Döda tallar och granar hittar man spridda över hela sluttningen. Där trivs fåglar och insekter. Speciella svampar, som lever på träd, hjälper till med att bryta ner de döda träden.

Spår efter jordbruk

Norr om sjön Nedre Skärvagen och Skärvagsån har det funnits en fäbod som varit i drift fram till början av 1900-talet.

Nordväst om reservatet finns en lång sträcka med fångstgropar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skärvagsdalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 1,7 km2

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss