Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gröntoppen

Tycker du om att vara omgiven av en vild och tyst skog? Och höga berg? I så fall kan Gröntoppen vara ett reservat för dig.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gröntoppens naturreservat ligger på en sluttning ner mot sjön Gysen. Det mesta av reservatet är riktigt gammal barrskog.

Skogen är nästan helt orörd av människor och vi kallar sån skog för naturskog. Det finns flera höjder och Gröntoppen – som sträcker sig 550 meter över havet – är högst.

Bördig sluttning

Gröntoppens östra sluttning är bördig och här trivs grova träd. Växtligheten visar att här finns gott om kalk i marken. I vissa delar av sluttningen finns många döda träd av olika trädslag

De döda träden är bra miljöer för bland annat vedsvampar och insekter. På vissa ställen finns det små lodräta stup så det gäller att se var man sätter ner sina fötter.

Bäckar och bunkar

I norra delen av reservatet finns en gammal och grov grandominerad skog med stora mängder döda träd. Här finns också några små bäckar. Runt dem finns många höga växter, bland annat ormbunkar.

Konstiga namn på sällsynta svampar

I den här delen av reservatet finns många svampar som bor på levande och döda träd. Exempel är de sällsynta och hotade sorterna – arterna – med namn som taigaskinn, ostticka och doftskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Gröntoppen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva ridverksamhet
  • utan Länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 1 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss