Gröntoppen

Tycker du om att vara omgiven av en vild och tyst skog? Och höga berg? I så fall kan Gröntoppen vara ett reservat för dig.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gröntoppens naturreservat ligger på en sluttning ner mot sjön Gysen. Det mesta av reservatet är riktigt gammal barrskog.

Skogen är nästan helt orörd av människor och vi kallar sån skog för naturskog. Det finns flera höjder och Gröntoppen – som sträcker sig 550 meter över havet – är högst.

Bördig sluttning

Gröntoppens östra sluttning är bördig och här trivs grova träd. Växtligheten visar att här finns gott om kalk i marken. I vissa delar av sluttningen finns många döda träd av olika trädslag

De döda träden är bra miljöer för bland annat vedsvampar och insekter. På vissa ställen finns det små lodräta stup så det gäller att se var man sätter ner sina fötter.

Bäckar och bunkar

I norra delen av reservatet finns en gammal och grov grandominerad skog med stora mängder döda träd. Här finns också några små bäckar. Runt dem finns många höga växter, bland annat ormbunkar.

Konstiga namn på sällsynta svampar

I den här delen av reservatet finns många svampar som bor på levande och döda träd. Exempel är de sällsynta och hotade sorterna – arterna – med namn som taigaskinn, ostticka och doftskinn.

Föreskrifter

Välkommen till Gröntoppen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva ridverksamhet
  • utan Länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 1 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område