Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högåsen

Välkommen till Högåsens naturreservat. Här kan du uppleva att skogen är ostörd och orörd. Det känns nästan som tiden stått stilla i den gamla urskogen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturreservatet ligger högt och detta är ett mycket ovanligt område, faktiskt i hela Sverige. Skälet är att de flesta gamla tallskogar har huggits ned.

Men här kan du inte se så många spår av att människan fällt skog. Det är bara några få, enstaka gamla stubbar som visar att människor någonsin har varit här.

Vad hände för 300 år sedan?

Tänk dig att tallarna du ser började växa för över 300 år och står än idag. Några är döda och torra, andra är fortfarande vid liv och lyckas hålla sig kvar med envisa rötter.

För att tallen ska fortsätta att trivas behöver vi som tar hand om naturreservaten, Länsstyrelsen i Jämtland bränna delar av marken här ibland. Det arbetet planerar vi noggrant.

Därför kan nya tallplantor växa upp. Annars tar granen över och brer ut sig över naturreservatet.

Urskog också i framtiden

Det är viktigt att bevara skogen för framtiden. Att skydda området ger de ovanliga arterna chans att leva vidare.

Då kan också kommande generationer få uppleva svensk urskog.

Giftig lav

På en del döda torra tallar ute på myren kan du se något som nästan lyser gult. Det är den knallgula, giftiga varglaven.

I skogen finns det en hel del torra träd som fortfarande har roten kvar i marken. På dom kan du se att lavar trivs.

Bra liv i skogen

I områden där alla träd fällts – kalhyggen - delas skogen upp i mindre områden. Då ändras förutsättningarna att överleva för arter som lever i skogen. Många av de fåglar och växter du ser i reservatet idag hör till de som är hotade i Sverige.

Men här i Högåsens skog finns de ännu kvar och du kan njuta av att se till exempel hönsfåglar, hackspettar, svampar, lavar och mossor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Högåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vind­fällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 1 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss