Tännforsen

Väldiga vattenmassor dånar sommartid nerför vattenfallet. Vintertid tystnar forsen och täcks av fantastiska isskulpturer.

Bild på vattenfallet i Tännforsen

Det är enorma mängder vatten som passerar fallet varje sekund. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tännforsen är ett av Sveriges största vattenfall och vi rekommenderar dig att åka dit.

Forsen är vild och vattnet faller 38 meter. Den är 60 meter bred. När det är som mest vatten i forsen, skulle det bara ta en kvart att fylla hela den stora arenan Globen i Stockholm.

Tännforsen är alltid spännande att besöka. Naturen och upplevelserna har fascinerat författare, konstnärer och turister under flera hundra år.

Gammal, vacker skog

Runt vattenfallet växer en tjock och tät skog med skäggiga träd. Marken är täckt av mossa. Det är lätt att börja fantisera och se sagornas fula troll och vackra älvor.

Området kring Tännforsen är ovanligt tack vare den jämna och höga luftfuktigheten som forsens dimma skapar. I området finns därför sällsynta och väldigt speciella växter och djur.

Turisterna kom på 1800-talet

De första turisterna kom när Skalstugevägen renoverades år 1835. Då var kungen Karl XIV Johan själv på plats. På den tiden fick besökarna åka båt över Tännsjön till den norra sidan av vattenfallet eftersom det inte fanns någon väg.

I början av 1900-talet byggdes Tännforsens turiststation och vägen dit. Därför är det lätt att ta sig till Tännforsen i dag.

Vattenfallet Tännforsen har hotats flera gånger av vattenkraftsutbyggnad. Senast hände det under 1940-talet då Statens Vattenfallsverk ville bygga stora dammar och dämma upp vattnet. Då hade Tännforsen torkat ut och dött.

Men folk som bodde i området ville inte att Tännforsen skulle tystna. De gjorde hårt motstånd och till slut skyddades vattenfallet. Sedan år 1971 är det ett naturreservat som är ett väldigt populärt besöksmål.

Föreskrifter

Välkommen till Tännforsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • Plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd eller av förvaltaren utkörd ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för sjöis,
 • cykla i terräng, gäller ej särskild led iordningsställd för cykling, samt
 • utöva bergsklättring i forsdimmezonen (markerad i karta i beslutet)

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna organiserad verksamhet, såväl kommersiell som icke kommersiell. Tillståndsplikten omfattar inte besöksgrupper längs befintliga stigar till Tännforsens vattenfall.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1971, utökning 2019

Storlek: 97 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Tillgänglighet

I området vid Tännforsen finns breda grusade gångar med ledstänger, utedass som är anpassade till rullatorer och rullstolar.