Valletjärnarna

Tallarna är väldigt gam­la och mossan mjuk och tjock. Kom gärna hit och besök en sago­skog …

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Valletjärnarnas reservat är det lättgånget. Det finns en led att följa och fina tjärnar att fika vid.

Hackspettarna hamrar

Bland de gamla träden trivs fåglar som tjäder, järpe och spillkråka. Här finns också tretåig hackspett.

Innanför barken på de gamla och döende träden finns mass­or av insekter som är god mat för dessa fåglar.

300 år gamla

Reservatet är en riktig sago­skog med mjuk mossa och grov­a tallar. Vissa av tallarna blir faktiskt tre hundra år. Döda och torra träd gör att många växter och djur trivs här.

Skogsbränder är bra

Minst tolv gånger – från 1300-talet och fram till idag – har det brunnit i den här skogen. Bränd­erna förstör de vanlig­aste växterna och ger plats och näring åt många arter – växt­sorter – som behöver en ljus, öppen miljö.

Många av granarna dör men tallarna överlever. Det beror på att tallarna har tjock, tålig bark. Av hettan impregneras tallarna av kådan så att de blir ännu mer tåliga om det skulle brinna igen.

Utrotningshotade

Nu för tiden brinner det sällan i skogarna och det är därför må­ng­a vedsvampar och insekter är utrotningshotade. För att hjälpa dessa arter försöker länsstyrelsen efterlikna skogs­brand genom att avgränsa mindre områden och noggrant planera bränningar i vissa skog­ar. Det kallas naturvårds­bränning och görs för att hjälpa träd, andra växter och insekter.

Fyra urskogsreser­vat

I närheten av Valletjärnarna finns även tre andra urskogs­liknande naturreservat. Det betyder att de är nästan helt opåverkade av människor.

Valletjärnarna och Käringberg­et är de största och mest sevä­rda. De övriga är Svedjan och Båthällan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Valle­tjärn­arna. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande eller döda träd eller ta bort växter eller växt­delar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonserings­syfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 0,1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss