Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordanbergsberget

Reservatet ligger i en svag nordsluttning på Nordanbergsberget. Runt omkring natur­reservatet finns kal­hyggen och trädplant­eringar. Det skyddade området blir till en oas för arter knutna till äldre skog i allmänhet och äldre kalkbarrskog i synnerhet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkbarrskogen och dess invånare

Marken är kalkrik. Det kan man se genom att leta efter arter som är beroende av kalk. Arter som finns i reservatet och intygar att det är en kalkbarrskog är bland annat trolldruva, tibast, lilje­konvalj, finbräken, kransmossa och orkidéerna skogsnycklar och tvåblad. Exempel på typiska svampar för den kalkrika marken är flattoppad klubbsvamp och odörspindling. De är båda två upptagna på en lista över arter vars existens är hotad.

Gammal slåttermark

På historiska kartor från tidigt 1800-tal anges kärr och våt­marker som "utslått". Det betyder att man slog gräset på myrarna med lie för att dryga ut hömängden till djuren. Även namn som Björndrolet och Slåttmyran visar att markerna nyttjades som slåttermark. Namn som Storsvedjan antyder att marken har bränts för att för­bättra betet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Nordanbergsberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

­

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 12 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss